Kabelgenomföring

CPG

CPG

Kabelgenomföring, standard, plast

CES

CES

Kabelgenomföring, låg

CED

CED

Kabelgenomföring, gummi

CAG

CAG

Kabelgenomföring, integrerad dragavlastning