Kabelgenomföring

CPG

CPG

Kabelgenomföring, standard, plast | Väggmonterade skåp

CES

CES

Kabelgenomföring, låg | Väggmonterade skåp

CED

CED

Kabelgenomföring, gummi | Väggmonterade skåp

CAG

CAG

Kabelgenomföring, integrerad dragavlastning | Väggmonterade skåp