Vi levererar utifrån dina behov

Eldon levererar kapslingar och tillbehör till en rad olika systemintegratörer.

Vi erbjuder dig ett brett program med standardkapslingar och tillbehör som kan användas på flera olika produktvarianter inom samma produktfamilj. Dessutom ger vi dig teknisk support och en garanterat hög leveransprecision.

På Eldon arbetar vi hela tiden med att lösa alla dina kapslingsbehov och problem till bästa möjliga pris. Allt vi gör handlar om att underlätta för dig och bidra till effektivetet och lönsamhet genom att vara en helhetsleverantör med marknadens bästa kapslingar och tillbehör.

Vi når detta mål genom att erbjuda dig ett brett program kvalitetskapslingar i många standarddimensioner vilka kommer att göra processen snabbare från start till driftsättning av en produktionslinje i dina systemprojekt.

Vi underlättar ditt konstruktionsarbete
Med en gemensam produktplattform för olika miljöer kan vi förenkla din detaljdesign, dina teknik- och tillverkningsprocesser i alla tänkbara tillämpningsområden såsom t ex fordons- läkemedels- och tillverkningsindustrin.

Eldons mål är att erbjuda ett mervärde med extraordinär support och innovativa initiativ för förbättring av din effektivitet och monteringstid, samt bidra till kostnadsbesparingar.

Vår design- och CAD-programvara med ritningar i 2D/3D, samt ritningar för EPLAN, förenklar arbetet att hitta och välja den rätta kapslingslösningen så att du snabbare når dina projektmål.

Eldons ‘Thermal Management Tool’ hjälper dig jämföra skåpstorlekar och lokala miljöförhållanden så att du kan välja de lämpligaste mät- och reglerutrustningen för temperatur och luftfuktighet såsom luftkonditionerare, värmeväxlare eller termostater. 

Vi strävare efter kundfokus och god service
Du kan även utnyttja de expertkunskaperna hos Eldons projektledare vilka verkar som en mellanhand mellan dig och vårt tekniska kontor i syfte att säkerställa att du får rätt kapsling för varje specifikt projekt.

Arbetar du med oss på Eldon betyder det att du kan räkna med extraordinär kundservice. Var och en av oss har den rätta bakgrunden och attityden för att ta hand om dig på ett ansvarsfullt och professionellt sätt, samt säkerställa att dina kapslingar uppfyller din specifikation och levereras i tid.

 

Till förstasidan