Eldon hjälper dig att spara tid och pengar

Vi gör långt mer än bara levererar bra kapslingslösningar - vi vill arbeta tillsammans med dig för att lösa konstruktions- och produktionsproblem så att du kan minska dina kostnader och stärka förtroendet hos dina kunder.

På Eldon kan vi göra din vardag som maskinbyggare lite enklare genom att hjälpa till att lösa en del av dina konstruktions- och produktionsutmaningar och leverera lättintegrerade standard- och specialkapslingar samt tillbehör, oavsett tillämpning – till ett konkurrenskraftigt pris.

Med de rätta kapslingsprodukterna, programvarorna och tjänsterna gör vi det enkelt för dig att snabbt hitta den rätta standard- eller speciallösningen tillsammans med oss.

Lösningar för dina problemområden
Vårt team med tekniska experter och projektledare finns här för att hjälpa dig lösa de problem du möter. De kan anpassa lösningen efter de krav du har som maskinbyggare, och efter behoven hos dina kunder, och skapa en optimal kapslingslösning. Vi levererar anpassade hålbilder, färgändringar, förstärkta infästningsprofiler, inverterade dörrar, anpassar för specialfästen och lösningar som klarar fuktiga, salthaltiga miljöer med extrema temperaturvariationer, till exempel.

Ett ofta använt verktyg för snabbare konfigurering av en lösning, är Eldons "Thermal Management Tool". Verktyget rekommenderar lösningar för olika kapslingsstorlekar och lokala miljöförhållanden och rekommenderar ett urval enheter för mätning och reglering av temperatur och luftfuktighet såsom luftkonditionering och termostater. Även vårt EPLAN-bibliotek sparar tid för dina tekniker genom att eliminera konverteringsbehovet för ritningar från vår webbplats till EPLAN-formatet.

Ett gränssnitt som underlättar
Våra projektledare fungerar som en mellanhand mellan dig och vårt tekniska kontor för att säkerställa att du får den lösning du vill ha. Vi erbjuder också enklare komponentmontering och möjliheten att lagerhålla produkter och komponenter för repetetiva beställningar.

Då många av Eldons industriella kapslingar är certifierade för användning i en rad olika miljöer, av organisationer som Lloyds, Kema, CE, UL och Det Norske Veritas, kortar vi tiden till leverans och kapar dina egna certifieringskostnader.

I samarbetet med Eldon får du tillgång till en flexibel tillverkning, god service, konkurrenskraftigt prissatt montering av komponenter, om du så önskar, samt en öppen och obyråkratisk affärsmodell.

Till förstasidan