Ett gemensamt åtagande för ökat mervärde inom partnernätverket

Enastående kunskaper och service kännetecknar Eldons breda globala nätverk av auktoriserade distributörer, där alla delar vårt åtagande att leverera exceptionellt värde till kunder som investerar i våra kapslings- och tillbehörslösningar.

Eldons distributörer spelar en nyckelroll i att skärpa våra kunders konkurrenskraft och göra deras vardag enklare och mer effektiv, genom att se till att de enkelt får tillgång till vår omfattande portfölj av kapslings- och tillbehörslösningar – när och var som helst. 

Våra distributörer ger Eldons kunder mervärde genom att erbjuda ett helhetsansvar, och som våra stabila partners delar de Eldons åtagande att agera som tänkare, problemlösare och leverantörer av lösningar. 

Eldons distributörer tillhandahåller en direkt lokal närvaro på strategiskt placerade platser. De fungerar som en primär daglig kontakt som ser till att våra kunders behov och förväntningar uppfylls dagligen, genom att ge snabb, korrekt och tillförlitlig service och produktsupport till Eldons kunder. 

Vi vet att kundnöjdhet är direkt relaterad till kunskapen hos inblandade personer. Därför ger vi alla våra distributörer omfattande praktisk utbildningssupport och annan produktspecifik expertis, så att de kan hjälpa dig att genomföra dina projekt effektivt och uppnå kostnadsbesparingar och skärpt konkurrenskraft.  

Vi har ett nära samarbete med alla våra distributörer för att se till att de kan leverera lokal support i världsklass, lösa problem och erbjuda lösningar utöver att tillhandahålla våra kapslingsprodukter – allt för att hjälpa dig att uppnå dina mål. 

Vi vet att kunskap är skillnaden mellan en bra distributör och en utmärkt distributör. Vi är också medvetna om att tiden är dyrbar i försäljningsbranschen. Därför investerar vi i smarta sätt att hjälpa våra distributörer att utbilda sina medarbetare i Eldons omfattande sortiment av kapslingar och tillbehör utan att behöva avbryta det dagliga arbetet. 

Konsekvent och enkel tillgång till våra kapslingar, tillbehör och serviceprodukter är vårt mål på Eldon. Därför investerar vi kontinuerligt i att förmedla omfattande och kvalificerade produktkunskaper och industriell expertis till våra distributörer, för att hjälpa dem hjälpa kunderna att klara de unika utmaningar de ställs inför, oavsett tillämpningsområde. 

Eldons webbaserade utbildningsverktyg stärker våra distributörer genom att öka deras förståelse för kundernas behov och hur våra kapslingar och tillbehör uppfyller dem. Vi tillhandahåller också instruktionsvideor och annat produktspecifikt innehåll som uppmuntrar försäljningspersonalen i distributörernas organisationer att utbilda sig när som helst, var som helst, utan avbrott för traditionell utbildning.  

Gå till MEDIECENTER FÖR DISTRIBUTÖRER