Eldon erbjuder ett brett utbud av användarvänliga kapslingar och tillbehör som standard

Eldons utbud av standardprodukter omfattar vägg- och golvskåp i stålplåt och rostfritt stål samt konsolsystem, polyesterskåp, utomhusskåp och kopplingslådor. Vi erbjuder även elektromagnetiskt skärmade kapslingar, bärarmar, produkter för klimatstyrning och kabelhantering samt ett omfattande utbud av allmänna tillbehör.

Eldons kapslingar är utformade för många olika användningsområden i många olika miljöer, från utsatta oljeplattformar till krävande renrumsmiljöer för läkemedelsindustrin. Användarvänlighet för såväl panelbyggare som för servicepersonal och driftstekniker är en viktig prioritet i Eldons designarbete.

Med kvaliteten i första rummet

Eldon är certifierade för både kvalitetsstandarden ISO9001:2008 och miljöstandarden ISO14000:2005. Produkterna tillverkas på tre toppmoderna anläggningar i Rumänien, Storbritannien och Indien, och levereras med en fullständig uppsättning certifieringar.

Kvalitet i varje steg är Eldons tillverkningsfilosofi. Den idén kommer till uttryck i vårt ledarskap, vårt kontinuerliga utvecklingsarbete, våra snabba svarstider och våra anställdas engagemang och deltagande.

Eldons engagemang för kvalitet i tillverkningen säkerställer i förlängningen att alla våra produkter tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt. Vi ser kvalitet och miljöhantering som två sidor av samma mynt, vilket skapar vinstgivande fördelar för våra kunder istället för en kostnad.

Vår kvalitetsstrategi tillämpas även i våra relationer med leverantörer. Vi implementerar granskningar på leverantörernas anläggningar och granskar regelbundet de material som levereras till oss för att säkerställa att de uppfyller våra höga förväntningar.

Ett komplement till standardprodukterna

Snabba leveranser av standardprodukter kan göras tack vare de sex välutrustade och strategiskt belägna lagren, där även modifieringar som håltagning kan göras.

Era fördelar:

  • Stort utbud av standardkapslingar och -tillbehör
  • Kapslingar i olika material för många olika miljöer
  • Fullständig certifiering
  • Användarvänliga för panelbyggare och -operatörer
  • Håltagning kan göras på servicecenter