Eldon kan ta hand om dina specialbehov

Vi är stolta över vårt breda utbud av standardkapslingar och vår förmåga att leverera kundspecifika kapslingslösningar. Vi gör det där lilla extra för att hitta lösningar, från tidiga specifikationer som vi tar fram i samarbete med er, till prototyper och volymleveranser, allt för att du ska känna dig trygg och säker på att kunna möta dina kunders behov.

Vår ledande expertis inom utveckling och tillverkning ger oss möjlighet att ändra standardkapslingar så att de kan uppfylla individuella kunders mycket specifika krav. Det innebär att vi kan tillverka kapslingar med en mängd olika speciallösningar, t.ex. förbättrat rostmotstånd, anpassade färger, olika öppningar och transparenta fönster samt ventilationsgälar, svetsade bultar och monterade tillbehör.

Vid större volymer görs håltagning och öppningar i själva tillverkningsprocessen. För mindre volymer erbjuder vi modifieringar på våra servicecenter, som finns på alla sex av Eldons lager i Europa. Tack vare vår strategi med servicecenter kan vi minska ledtiderna rejält.

Monteringstjänster som minskar kostnaderna

För att ge våra kunder ännu bättre service tar vi på oss monteringsuppdrag både för våra egna tillbehör och kundspecifika tillbehör. De kan anskaffas av kunden eller utvecklas i samarbete med kunden och anskaffas av Eldon. Vårt syfte med den här tjänsten är att hjälpa kunderna minska sina kostnader genom att låta oss ta över en del av den arbetskrävande monteringen. Vi kan göra det på Eldon tack vare vår kostnadseffektiva produktion och vår kunskap i monteringsteknik.

I processen ingår utveckling tillsammans med kunden, att skapa ritningar och CAD-modeller i 3D samt ta fram prototyper för att säkerställa att kundens krav på pris och funktionalitet uppfylls.

Ytterligare tjänster

Eldon kan hantera certifiering av kundanpassade kapslingar och erbjuder dessutom lagerhållning av dessa för kunder som gör regelbundna beställningar av anpassade kapslingar.

Era fördelar:

  • Fullständig kundanpassning
  • Omfattande erfarenhet som omsätts i effektiva lösningar
  • Monteringstjänster som ger kortare ledtider och lägre kostnader
  • Lagerhållning av kundanpassade kapslingar