Vidare utveckling av det nya standardlåssystemet för golvskåp

Eldon har en aktiv dialog med sina kunder, vilket har gett konstruktiv feedback gällande det nya låssystemet för golvskåp med dubbeldörrar.

Utifrån denna feedback lanserades en förbättrad version den 1:a augusti. Ändringarna i låssystemet påverkar handtaget till slavdörren. 

Låssystemets handtag som används för slavdörren tillverkades tidigare av polyamid (PA), men nu är handtaget tillverkat av Zamak och svartmålat. Öppningsriktningen har ändrats så att det går att öppna utåt och mekanismen kan enkelt vändas om det behövs. 

Alla golvskåp med dubbeldörrar levereras nu med det nya förbättrade låssystemet.