Verktygshandtag för säkring av montageplåtar för säkrare transporter

nVent HOFFMAN fortsätter lansera fristående verktyg för att göra det enklare att använda våra skåplösningar.

mpth

Med hjälp av det nya verktygshandtaget för montageplåtar kan användarna transportera montageplåtar för golvskåp på ett säkrare sätt. Verktygshandtaget är utformat för att användas i alla lägen på sidan av montageplåtar och kan användas på valfri höjd. För extra säkerhet för montageplåtar med last har verktygshandtaget en skruvbar sprint som sätts in i hålet på montageplåten.

Det nya verktygshandtaget är utformat för användning med montageplåtar i elskåp.

Kundfördelar:

  • Enkelt att använda eftersom det inte kräver någon mekanisk fixering och kan användas på valfri höjd.
  • Optimerad kraftöverföring.
  • Extra säkerhet för montageplåtar med last.

Om du vill ha mer information kontaktar du en nVent HOFFMAN-representant.