Uppgraderat kontrollskåp för operatörsgränssnitt finns nu att köpa

Eldons kontrollskåp för operatörsgränssnitt i stålplåt, OICE, har visat sig vara populärt. För att även fortsättningsvis kunna uppfylla och överträffa kundernas förväntningar har Eldon nu lanserat en uppgraderad version som är enklare att hantera, klarar tunga laster bättre och gör det enkelt att montera tillbehör, t.ex. montageprofiler och DIN-skenor.

OICE-kontrollskåpet för operatörsgränssnitt i stålplåt har ett förbearbetat hålmönster som förenklar placeringen på bärarmen och en avtagbar frontplatta som ger skyddsgraden IP 55. Tack vare den löstagbara frontplattan är det enkelt att montera komponenterna och de är lätta att komma åt via en bakdörr. Sidohandtagen på skåpet gör det enkelt att flytta skåpet.

Eldons utvecklingsingenjörer fann att skåpet kunde bli mer robust och att det inte var kompatibelt med profilen BPP. Andra förbättringar innefattar konstruktionen, samt handtagen och frontplattan i aluminium.

Det nya OICE-skåpet har fått en robust förstärkningsplatta som gör att skåpet hålls på plats med bärarmen, även vid tung last. Nya sidohandtag gör det enklare att manövrera enheten och en ny frontplatta i aluminium, utan skarpa kanter, förstärker det visuella intrycket. Med de svetsade bultarna är det nu enkelt att montera tillbehör, som profilen BPP, som finns på sidan inuti OICE, DIN-skenorna BDR och montageplåten BMP.

Om du har frågor kan du kontakta din Eldon-representant.