Nytt material för filtermattor, samma skyddsnivå

Nu används andra råmaterial för filtermattorna i Eldons filterfläktar. Fläktarna har dock samma IP54-skydd och filterklassificering G4. De viktiga elektroniska komponenterna i dina tillämpningar har därmed samma nivå av skydd från kontaminering och vatten.

Ändringen av materialet för filtermattor beror på justeringar som gjorts av leverantörer och som också påverkar andra tillverkare. För Eldon innebar ändringen ett tillfälle att granska alla befintliga filterfläktar av fjärde generationen med avseende på IP-skydd och luftflöde.

Ökad packningsdensitet för filter

Eftersom de nya obearbetade fibrerna är tunnare och har slätare yta var det nödvändigt att öka packningsdensiteten för att uppnå samma filterklass, G4. Av den orsaken ser de nya filtermattorna annorlunda ut och har en lite annorlunda yta.

Till skillnad från den tidigare granskningsstatusen för filtermattor är avvikelserna i kylkapacitet på en godtagbar nivå. Fläktens driftsperiod kan dock förlängas något vid samma kylningskrav.

Om du fortfarande använder våra filterfläktar av andra eller tredje generationen används även testade material. Därför är dina komponenter garanterat skyddade även i dessa situationer.

Om du har några frågor kan du kontakta din Eldon-representant.