Nytt länkat låssystem för sammankopplade skåp

Eldon har lanserat ett nytt länkat låssystem för sina sammankopplade skåp. Det nya systemet lanseras i kombination med de uppgraderade golvskåpen med flänsmontering, MCF-sortimentet.

Läs mer om MCF-skåpen här. 

Med de nya skåpen med länkade låssystem kan kraven i UL 508A uppfyllas. Den nya systemkonstruktionen minskar monteringstiden och gör förreglingen smidigare samtidigt som mekanismens styrka ökar tack vare nya L-formade förreglingsskenor, FMB. 

Eldons länkade låssystem är enkelt: Huvuddörren i konfigurationen måste först identifieras och systemställdonet, FMA, ska sedan installeras där. Det låser i sin tur alla slavdörrar via anslutningen mellan förreglingsskenorna, FMB, som nu är L-formade istället för platta, och slavdörrssatserna, FMS, som har fått en helt ny design.

Systemet kan hantera så många förreglingssatser till slavdörrarna som krävs för de sammankopplade skåpen, vilket gör systemet mycket flexibelt.

En säkerhetsfunktion i slavdörrssatsen kan aktiveras separat, även när huvuddörrens länkade låsenhet inte är installerad.

Det länkade låssystemet är symmetriskt, så huvuddörren blockerar dörrarna åt vänster eller höger. Det är kompatibelt med kombinerbara golvskåp med flänsmontering och uppfyller kraven som anges i UL 508A för kontrollpaneler, vilket krävs i USA.

Det här är några av fördelarna med det nya länkade låssystemet: 

1

Kortare monteringstid;

2

Smidigare drift;

3

Starkare mekanismer;

 

4

MCF-skåpen och FMD-förreglingssatsen uppfyller de amerikanska kraven som anges i UL 508A.

 

Om du har frågor kan du kontakta din Eldon-representant.