Nya tillbehör finns nu för HDW-skåp

Eldon lanserar nu DIPH-profiler (Depth Interior Profiles) och dörrbrytaren HDSW för väggmonterade skåp med hygienisk konstruktion. Inga av de nya tillbehören kräver bearbetning, och de är enkla att montera.

HDSW-dörrbrytaren är en smart, flexibel lösning för montering av belysning och annan utrustning inuti Eldons väggmonterade skåp. DIPH-profilen är en utveckling av den framgångsrika DIP-profilen som har anpassats för HDW-skåp.

DIPH levereras med ett 25 mm hålmönster för montering av flera komponenter, som belysning och utrustning för temperaturkontroll. Klick-in-profilen CLPK och montageprofilerna CLPF, som vanligtvis används för golvskåp, kan även användas med de nya DIPH-profilerna.

Både HDSW och DIPH kan beställas som standardtillbehör. Ingen bearbetning krävs innan tillbehören kan monteras, vilket eliminerar risken för att skåpets skyddsgrad ska påverkas. Eldons ambition är att göra monteringen snabb och enkel: Dörrbrytaren monteras med dörrgångjärnsstiftet och DIPH-profilen fästs med endast en skruv.

1

Med DIPH kan du montera en mängd olika tillbehör, medan HDSW gör det möjligt att styra belysning och annan utrustning när dörren öppnas och stängs;

2

Båda tillbehören är utformade för enkel installation som minskar monteringstiden;

3

Ingen bearbetning krävs, vilket innebär att skåpets skyddsgrad bibehålls.

Om du har frågor kan du kontakta din Eldon-representant.