Nya fästen för att fästa monteringsplattan bakifrån

Nya fästen för monteringsplattan, MPA04R, finns tillgängliga. Med de här kan du installera en monteringsplatta från skåpets baksida. Det här är en vanlig funktion när monteringsplattan är tungt belastad med utrustning.

Monteringsplattorna används för att montera komponenter inuti alla golvskåp i Eldons sortiment. Detta säkerställer att skåpets integritet inte påverkas och att IP- och IK-klassningarna bibehålls.
 
I den nya satsen ingår fästen som möjliggör två olika monteringsalternativ. Det ena är avsett för en monteringsposition som är i linje med skåpets ram. Det andra sitter bakom skåpets ram och ökar det djup som går att använda i skåpet med +20 mm.
 
Monteringsplattan kan tas bort från fram- och baksidan om den behöver lagas, även om den har monterats bakifrån.

Kontakta din Eldon-representant om du vill ha mer information.