Nya ADI/ADIS innerdörrar ger förbättrad säkerhet för operatören

Eldons nya ADI/ADIS-serie av innerdörrar för väggmonterade skåp har omkonstruerats för att uppfylla IP2XC i enlighet med IEC 60529.

Extra lager för styrutrustning

I kombination med en genomskinlig dörr kan ADI/ADIS innerdörrar användas för montering av styr- och mätutrustning och för att ge plats åt tryckknappar, lampor och brytare. Det ger enkel åtkomst till komponenterna samtidigt som operatören skyddas från farlig intern utrustning. 

Förbättrad säkerhet

ADI/ADIS-innerdörrarna ökar säkerheten genom att hindra åtkomst till farlig intern utrustning när den främre luckan på skåpet öppnas för att komma åt styrning och annan utrustning som installerats i innerdörren.

De nya dörrarna uppfyller IP2XC i enlighet med IEC 60529. IP2XC ger skydd mot farliga delar med en diameter på 12 mm och en längd på 80 mm samt skydd mot ett verktyg med diametern 2,5 mm och en längd på 100 mm.

Kundfördelar

• Ger ett extra lager av monteringsutrymme för bland annat styrning och begränsar samtidigt åtkomst till interna komponenter.

• Högre skyddsnivå mot farliga delar.

De ger en ökad säkerhet för användaren genom att begränsa åtkomsten till farliga interna komponenter, samtidigt som de ger ett extra lager av monteringsutrymme för styrutrustning.

Eldons Product Management team bemöter ständigt kundernas feedback genom att fokusera på att utveckla nya produkter och uppgradera befintliga. Ett bra exempel på det är den nya ADI/ADIS-serien med innerdörrar för väggmonterade skåp i stålplåt och rostfritt stål. 

Läs mer om ADI/ADIS-dörrar