Ny utfyllnadsplåt för sammankopplade skåp

En ny utfyllnadsplåt, MPF, finns nu för kombinerbara golvskåp. Utfyllnadsplåten fyller sömlöst utrymmet mellan de två montageplåtarna i två intilliggande kombinerbara skåp, vilket ökar den tillgängliga jämna monteringsytan.

Den nya utfyllnadsplåten ska användas när det krävs en jämn monteringsyta för golvmonterade kombinerbara skåp och när montageplåtarna inte är monterade i linje med ramen. En stor jämn monteringsyta innebär flexiblare monteringen av komponenter och utrustning. Det här är speciellt användbart till exempel vid automatisering och kontroll när kabellådor ska monteras.

Utfyllnadsplåten monteras snabbt och enkelt utan verktyg: det övre fästet fixeras på den övre mittramen genom klick-mekanism som inte kräver verktyg. Ett stift monteras mellan montageplåtarna för att visa var utfyllnadsplåten ska sitta och som undre fixering. Sedan klickas utfyllnadsplåten enkelt på plats vid fästet.

Om du har några frågor kan du kontakta din Eldon-representant.