Ny sammanbyggnadsprofil för sockel till 1 600 mm brett MultiK-skåp

Kapslingar fylls med mer komponenter än någonsin i takt med att tillämpningarna blir mer komplexa. Det ökar behovet av en effektiv hantering av kablaget. Eldon arbetar ständigt med att förbättra och underlätta kabeldragning i sina kapslingar. Målet är att höja kvaliteten på Eldons tillbehör för att få nöjdare kunder.

De välkända sammanbyggnadsprofilerna för socklar, PCP, har en stabiliserande funktion när kablage dras mellan golvmonterade skåp i MultiFlex-serien. PCPK har utformats för det kompakta, 1 600 mm breda golvskåpet i MultiK-serien och kan användas för att bygga samman två 800 mm socklar.

Den nya sammanbyggnadsprofilen för socklar, PCPK, kan användas där kablage måste dras under skåpet och ger utmärkta möjligheter för kabelhantering för en rad olika behov. PCPK passar till Eldons 1 600 mm breda MultiK-skåp, profilen sparar tid och underlättar kabeldragning när två 800 mm socklar används.

I 200 mm höga socklar kan PCPK monteras i tre olika lägen: i toppen, mitten eller botten. Profilens hålbild för korgmuttrar och M5x10-skruvar underlättar monteringen av tillbehör.

Produktspecifikationer och monteringsinstruktioner till PCPK, sammanbyggnadsprofilen för socklar, finns för nedladdning på webbsidan.