Nu finns det fler jordningstillbehör

Oönskade kortslutningar i automations- eller ställverksskåp kan inte undvikas helt, trots omfattande arbete med elteknik.

Eldon har nu lagt till ytterligare jordningstillbehör till sitt produktsortiment för distribution och automation samt reglering. De nya tillbehören är helt kompatibla med Eldons skåp.

Utrustning som kan orsaka kortslutning måste ha lämpligt skydd för att leda eventuell kortslutningsström som uppstår vid fel utan att säkerheten äventyras. 

Tillverkare av ställverksutrustning måste alltid se till att jordningskretsen klarar de maximala termiska och dynamiska belastningar som uppstår vid installationspunkten.

Det utökade tillbehörssortimentet omfattar nya PE-samlingsskenor, isolatorer, jordningsfästpunkter och ett komplett utbud av kopparsamlingsskenor som är utformade och testade för Eldons skåp. 

Några fördelar med de nya jordningstillbehören:

1

Utformat för Eldons skåp;

2

Beprövade lösningar;

3

Brett urval av PE-tillbehör.

Relevanta uppgifter om de nya tillbehören samt testresultat finns på Eldons webbplatser. Den information som tillhandahålls möjliggör snabb och tillförlitlig implementering av eventuella justeringar under projektplaneringsstadiet.

Om du har frågor kan du kontakta din Eldon-representant.