Montering av gavelplåtar med hjälp av en ny patenterad hållare

nVent HOFFMANs gavelplåtar för golvskåp har inträngningsskydd för att se till att elkomponenterna fungerar utan störningar och för att förhindra att personskador inträffar.

De tätas med hjälp av en strängpressad polyuretantätning i en del. Plåtarna monteras med hjälp av åtta skruvar. För att göra det ännu enklare att montera plåtar har nVent HOFFMAN infört en patenterad hållare i stället för korgmuttrarna. Den nya hållaren gör det möjligt för en person att montera gavelplåtar snabbare. Hållarna levereras monterade på gavelplåtar för skåp i stål och rostfritt stål.

De nya hållarna sätts in i skåpramar genom gavelplåtarna. Det finns två skåror i plåtarna och två placeringsdelar på hållarna som ser till att gavelplåtarna sitter kvar på rätt plats. När skruvarna skruvas in expanderar hållarna, vilket ger kraftig och tillförlitlig montering av gavelplåtar på skåp. Den patenterade hållardesignen gör det enklare än någonsin att montera gavelplåtar.

Dessutom behövs inga verktyg, och monteringstiden minskar. Så här gör du:

  • Häng sidoplåten på skåpramen;
  • Sätt in hållarna i hålen på skåpramen tills de klickar fast på plats;
  • Sätt in skruvarna och skruva in dem i hållarna.

Den nya monteringsmetoden klarar belastningar upp till 1 000 N och dessutom uppfyller den kraven för montering i miljöer med mycket vibration eller seismisk aktivitet. Den nya monteringsmetoden är standardmetod för gavelplåtar av stål, rostfritt stål och aluminium på alla kombinerbara golvskåp.

Kundfördelar:

  • Minskar monteringstiden;
  • Testad lastkapacitet: 1 000 N;
  • Och inga verktyg krävs för monteringen.