MCS-skåp har certifierats för seismiskt aktiv zon 3

Eldons produkthanteringsteam tar hjälp av kundernas feedback för att uppfylla och prioritera marknadskraven. Att testa och certifiera produkterna är en viktig del av att säkerställa största möjliga nytta för Eldons kunder.

Virlab S.A. i Spanien är ackrediterat av Spaniens nationella ackrediteringsorgan (certifieringsnummer 54/LE131). Företaget har under mer än 30 år fått omfattande erfarenhet inom seismiska tester och vibrationsprov och på så sätt blivit en referenspunkt inom industrisektorn.

Två seismiska tester 

Eldon har i samarbete med Virlab S.A. genomfört två seismiska tester av sitt utbud av kombinerbara skåp i stålplåt (MCS). Testerna genomfördes i enlighet med Telcordia GR-64-CORE, 4:e utgåvan, mars 2012 som på grund av sina höga krav är den vanligaste standarden som används av skåptillverkare för seismiska certifieringar.

Testerna utfördes för följande skåpkonfigurationer:

1. Kombinerbart golvskåp, monterat på en 100 mm hög sockel, för seismiskt aktiv zon 3.

2. Kombinerbart golvskåp, utrustat med svängram och monterat på en 100 mm hög sockel, för seismiskt aktiv zon 3. Genom att utföra det här testet kan Eldon särskilja sig från sina konkurrenter eftersom den här konfigurationen vanligtvis krävs för skåp i elkraftsstationer.

Följaktligen kan vi med glädje meddela att Eldons utbud av kombinerbara skåp nu är certifierat för seismiskt aktiv zon 3, i enlighet med Telcordia GR-64-CORE, 4:e utgåvan, mars 2012.

Testerna utfördes på MCS-skåp med måtten 2 000 (höjd) x 800 (bredd) x 600 mm (djup). Även om certifieringen av skåp endast gäller för de storlekar och konfigurationer som testats uppger Eldon att även MCS-skåp med andra mått betraktas som jordbävningståliga, utan några seismiska tillbehör, under förutsättning att följande kriterier är uppfyllda:

  • det kombinerbara skåpet har monterats enligt Eldons monteringsinstruktioner,
  • skåpkonfigurationen är minst lika stabil som den testade konfigurationen. I synnerhet höjden, basarean och viktfördelningen är av relevans, och
  • jordbävningsstandarden och frekvensspektrumet är likartade.

Vi rekommenderar starkt att du läser vårt nya vitpapper om jordbävningar, som innehåller mer information om de seismiska tester som beskrivs ovan.