Helt nya väggmonterade skåp med hygienisk design finns nu på marknaden

Eldon har utvecklat ett helt nytt sortiment av väggmonterade skåp med hygienisk design. Sortimentet är utformat för kunder inom livsmedels- och läkemedelsindustrin, samt verksamheter i andra sanitära miljöer med höga renlighetskrav.

Det nya sortimentet uppfyller de stränga hälso- och säkerhetsbestämmelserna som gäller inom dessa branscher. Sortimentet möjliggör korrekt, snabb och enkel rengöring, även med högtrycksvatten och högtempererat vatten.

Sortimentet av väggmonterade skåp med hygienisk design, HDW, består av skåp med hög skyddsklass och jämna ytor utan några springor. Skåpen har självdränerade jämna ytor, ett tak som sluttar med 30° och med ett överhäng på 30 mm, särskilda HD lås och dolda dörrgångjärn. Skåpstommen och dörren är tillverkade i AISI 304 rostfritt stål.

Ordentlig tätning säkerställs tack vare en borttagbar blå silikonpackning som tål starka rengöringsprodukter. Ett antal särskilda HD-tillbehör finns, bland annat kabelhylsor, väggfästen och justerbara fötter. HDW-sortimentet är certifierat för inträngningsskydd IP 66/69/69K, vilket gör att det går att använda högtrycksvatten och högtempererat vatten vid rengöring.

Skåpsortimentet uppfyller höga krav på renlighet och minimerar hygienrisker tack vare de självdränerande jämna ytorna utan springor. Om dessa nya skåp installeras kan rengöringstiden minskas tack vare de självdränerade ytorna, vilket leder till tidsbesparingar för underhållspersonal. Komponentfel och onödiga driftstopp undviks eftersom vatten och damm inte tränger in i skåpet, inte ens vid rengöring med högtrycksvatten och högtempererat vatten.

Sammanfattningsvis har det nya sortimentet av väggmonterade skåp med hygienisk design, HDB, flera fördelar i miljöer med höga hygienkrav:

1

Rengöringen är snabb och enkel

2

Högtrycksvatten och högtempererat vatten kan användas

3

Utrustning och komponenter är väl skyddade mot vatten och damm

Om du har frågor kan du kontakta din Eldon-representant.