Förbättrat internt kit för hörnmontage

Eldons interna kit för hörnmontage har förbättrats och är nu tillgängligt för beställning. Det ger ytterligare åtdragningsstöd för sammankopplade, kombinerbara skåp när de behöver lyftas.

För Eldon är en central drivkraft när det gäller utveckling att tillhandahålla tillbehör som är lätta att montera och som minskar monteringstiden. Ett exempel är det uppgraderade kitet för hörnmontage, CCM, som ska användas för att tillhandahålla extra styrka när fullt utrustade, kombinerbara skåp behöver lyftas.

Det nya kitet innehåller elförzinkade stålfästen med monteringstillbehör. Den tidigare versionen hade fästen som monterades med fyra skruvar per fäste, totalt 16 stycken. Det nya kitet innehåller fästen som klickas på plats, vilket minskar monteringstiden med 75 % – helt utan extra kostnad.

Fästena kan användas även när Eldons separationsplåt, SPD, används. Den här separationsplåten i stål delar på kombinerbara skåp för att skapa individuella utrymmen för komponenter och säkrar den angivna IP-klassningen.

Kitet för hörnmontage är det senaste exemplet på Eldons tillbehör som gör det snabbt och enkelt att montera!

Om du vill få en bättre förståelse av hur de fungerar kan du titta på videon med animerade monteringsinstruktioner.

Tveka inte att kontakta din Eldon-representant för ytterligare information.