Förbättrad jordning för täckfläns för väggskåp i stålplåt underlättar montering

För att underlätta för kunder att montera och jorda täckflänsar har nVent tagit fram en ny utformning för monteringsskruvarna till målade väggskåp i stålplåt.

Nu har undersidan av varje skruv en ”kapkant” som kapar genom färgen på skåpet för att komma i kontakt med täckflänsen (skruvhuvudet) och skåpstommen (skruvens gängor). Den nya utformningen uppfyller kraven för IEC 62208.

Den nya skruven med ”kapkant” eliminerar behovet av ett extra U-format jordningsfäste som man använde tidigare.

Det här förenklade, innovativa tillvägagångssättet ger kunder flera fördelar:

  • Det krävs färre delar för och tar kortare tid att montera täckflänsen.
  • Jordningen förbättras eftersom skruven möjliggör fler kontaktpunkter.
  • Höjer tillförlitligheten eftersom färre komponenter används och risken för mänskliga fel minskas.

Förutom detta har den nya utformningen även ett Torx-skruvhuvud (stjärnformat med sex kanter) vilket ger mer kontroll när du skruvar och underlättar monteringen.

Sortiment med skåp i stålplåt som detta gäller för är MAS, MAD och MAP.