Eldon lanserar ett uppgraderat VME-sortiment i Sverige

Eldon lanserar sitt uppgraderade sortiment av golvstående VME-skåp i Sverige med 14 olika storlekar som standard för att göra monteringen enklare än någonsin och ytterligare förstärka kundens lönsamhet.

Eldons kunder i Sverige har nu tillgång till det uppgraderade sortimentet av golvstående VME-skåp som ger flera goda fördelar för enkel användning, som förbättrad tillgänglighet, större flexibilitet vid installation och en installationsyta med full bredd.

Än en gång demonstreras Eldons engagemang att möta de framtida behoven hos enskilda marknader, det nya VME-sortimentet är ett direkt svar på kundernas uttalade krav på en kombinerad golvstående lösning redo för leverans som en del av Eldons standardsortiment.

VME omfattar

Med det nya VME-sortimentet erbjuder Eldon en färdig lösning som omfattar:

 - Ett MCS/MCD, kombinerbart skåp som ger möjlighet för två eller flera skåp att monteras ihop. Dessutom är takplåten och ryggplåten löstagbara, vilket ger kunderna enkelt åtkomst i skåpet.

 - En MTS, glidprofil; som används när du installerar en bred monteringsplatta. MTS tillåter en djupjustering av MPW i steg om 25 mm

 

 - En MPW, bred montageplåt, som skapar en installationsyta över hela skåpets bredd

Eldons nya VME-sortiment har 14 olika storlekar som standard, även om andra mått också finns tillgängliga mot förfrågan. Den bifogade filen nedan innehåller standard VME-storlekar.

Fördelar

Eldons kunder drar fördel av det senaste VME-sortimentet på flera olika sätt, bland annat ökad användarvänlighet och snabb installation. Alla fördelarna härrör huvudsakligen från Eldons engagemang att ge kunderna kombinerade skåplösningar för industri- och bostäder inriktade på att förbättra deras lönsamhet. 

Kundfördelar:

 - Ledtider minskas eftersom VME är en standardprodukt.

 - MPW- och MTS-tillbehör levereras inom samma artikelnummer till våra kunder, vilket sparar tid och kostnader för kunden.

 - VME baseras på kombinerbara golvskåp, vilket innebär att det finns ett stort utbud av tillbehör.