Dra fördel av snabbare installationer av väggskåp i rostfritt stål

Nu är väggskåp i rostfritt stål försedda med exakta lasermarkeringar som gör att det går snabbare och enklare att precisionsborra specialanpassade hål och montera väggfästen.

Eftersom standardskåp i rostfritt stål oftast används för att skydda elektroniska komponenter i tuffa miljöer, till exempel där det krävs avspolning eller förekommer exponering för förorenade industrimiljöer, har de utformats med släta baksidor för maximal tätning och hygien. 

När det krävts väggmontering har panelbyggare, originalutrustningstillverkare och systemintegratörer traditionellt lagt tid på att mäta, markera och borra hål manuellt. 

För att spara kunder tid och möda levereras nu nVent HOFFMAN-skåp i rostfritt stål samt kopplingslådor med en lasermärkning på 0,7 mm i varje hörn på baksidan. 

Dessa markeringar anger exakt var det är enklast att borra håll och montera AWS-väggfästen.

De berörda skåpen av rostfritt stål är ASR, ADR, AFS, SSTB. Monteringsskåp i rostfritt stål fästs på väggen med AWS-fästen.

Implementeringen börjar i mars 2021.