Bearbeta material snabbare med hjälp av det nya nVent HOFFMAN ModCenter-klämsystemet

Med hjälp av det automatiska klämsystemet går det att fästa plana material – inklusive stålplåt, rostfritt stål, icke-metalliska material, aluminium, koppar och många fler – på maskinbädden för snabb och exakt materialbearbetning av hål och andra ändringar.

Systemet automatiseras med hjälp av DXF- eller DWG-baserad programvara och moderna kontroller från Beckhoff eller Siemens, vilket innebär att du sparar tid och arbete eftersom du slipper montera, justera och ta bort klämmor manuellt. Genom att automatisera klämfunktionen förbättras även driftssäkerheten för arbetsflödet.

Det automatiska klämsystemet är utformat för användning med alla nVent HOFFMAN ModCenter-modeller och är kompatibelt med Siemens- och Beckhoff-styrsystem:

  • MABCS01: ModCenter-styrsystem, Beckhoff
  • MABCS02: ModCenter-styrsystem, Siemens

Kundfördelar:

  • Förbättrar maskinprestanda
  • Förbättrar materialfastsättningen
  • Minskar stilleståndstiden
  • Förbättrar arbetsflödessäkerheten

Implementeringsdatum: Tillgängligt nu