Utökad support efter försäljning av kylenheter

Att sätta kunden i fokus är viktigt för oss på Eldon. Det gör vi genom allt från att leverera produkter med kort monteringstid och tillräckligt skydd till att erbjuda olika typer av support. Eldons supportprogram har nu utökats med ytterligare service efter försäljning av kylenheter som tillhandahålls av Eldon.

Ett nytt formulär för serviceförfrågan efter försäljning har införts som en del av supportprogrammet efter försäljning. Formuläret finns tillgängligt på Eldons webbplatser och är speciellt utformat för Eldons vertikalt monterade kylenheter (CUVN) kylenheter för utomhusbruk (CUON) och takmonterade kylenheter (CUH). Personal som finns på plats där en kylenhet från Eldon installeras kan enkelt fylla i den information som krävs när service behövs, och får snabbt support för att undvika onödiga driftstopp och kostnader. 

Formuläret för serviceförfrågan för kylenheter är tillgängligt via Eldons webbplatser.

Om du har frågor kan du kontakta din Eldon-representant.