Eldon och TNR samarbetar för Goudsmits försöksanläggning

När Goudsmit Magnetic Group i Nederländerna, en ledande tillverkare av magneter och magnetsystem i Nederländerna, beslutade att bygga en ny och innovativ försöksanläggning, vände de sig till de Eldon och TNR Elektotechniek för leverans av kapslingar.

I försöksanläggningen i Moerdjik, där nya återvinningstekniker tas fram, finns en 50 m lång hall med kapslingar på båda sidor. Dessa kapslingar levererades till största del av Eldon.

Anläggningen är den första med tre projekterade återvinningsfunktioner och konstruerades under första hälften av 2012. Den nya byggnaden inrymmer maskiner för sönderdelning av ett antal olika hårda material och elektronik. Efter att material som plast, metaller, glas och liknande separerats mekaniskt, flyttas materialet på transportband genom anläggningen till en väntande transport. Allt avfall säljs till kunder som bränner det och därigenom utvinner dess energi. Mottot för den nya anläggningen är ”Inget går till spillo”. Det är den första anläggningen i Europa som använder denna teknik.

”Vi har oftast använt kapslingar från Eldon för maskinerna i våra senaste projekt, vilket även gäller ett nytt sätt att avskilja järn ur avfallet”, säger Wil van de Valk, projektledare på Goudsmit. “Vi väljer Eldon som partner därför att vi alltid varit nöjda med deras effektivitet och kreativitet då vi utvecklar nya produkter.”

Omkring 40 av dessa kapslingar är redan på plats i Goudsmits försöksanläggning. För de maskiner som använder Eldons kapslingar, monterade TNR in styrsystemen i kapslingarna. Därigenom kan maskiner och kapslingar flyttas utan att allt behöver monteras isär.

”Dessa kapslingar är starka, fungerar perfekt och är snygga att titta på”, säger Wil van de Valk. ”Förutom att Eldons konstruktion är mycket stabil, uppskattar vi även relationen vi har med Cor Boon, vår kontakt på Eldon. Han är en man med en passion för service, levererar alltid.”

Uppskattningen är ömsesidig. “Det är toppen att arbeta med såväl Goudsmit som TNR”, säger Cor Boon, kundansvarig på Eldon. ”Jag är glad att vi fått genomföra det senaste projektet tillsammans.”

Boon sägs ha blivit extra förtjust över möjligheten som Goudsmit gav honom att utveckla en ny typ av kapsling. ”De bad Eldon ta fram en kapsling för en potentiellt explosiv miljö med avgaser och/eller damm (ATEX-certifierad), på grund av säkerhetsaspekterna inför risken för en explosion.” Den lösning som utvecklats är baserad på en kapsling med sluttande tak som förhindrar dammansamling.

”Vi kommer definitivt att fortsätta arbeta med TNR och Eldon som våra leverantörer av kapslingar”, säger Van de Valk. “Vi är mycket nöjda.”