Program för värme- och kylberäkningar

Eldon har lanserat ett intressant webbaserat program, Thermal Management, vilket är framtaget för att snabbt göra storleksberäkningar med hänsyn till filterfläktar, kylenheter, värmeväxlare och värmare, för dina kapslingar.

Det nya programmet kan användas utan kostnad av alla Eldons kunder. Verktyget hanterar beräkningen av behoven av temperaturreglering – en process som tidigare ofta varit tidskrävande och inte alltid så korrekt som var önskvärt.

Programmet erbjuder lösningar för både inomhus- som utomhustillämpningar genom beräkning av värmeavledningen i dina kapslingar, komponent för komponent.  

Det kan rekommendera en rad olika temperatur- och fuktighetsreglerande och mätande komponenter inklusive luftkonditionerare, värmeväxlare, filterfläktar, vortexkylare, värmare, termostater och hygrostater.

Thermal Management-programmet beräknar både storleken på kapslingen och de miljöförutsättningar det utsätts för i drift. Användare kan nu även välja ”installation utomhus” så att denna information tas med i beräkningen för de rekommenderade Thermal Management-lösningarna.

Programmet fungerar i alla de vanliga webbläsarna och finns på Eldons webbplatser.