Nya White Papers från Eldon

Eldon ger löpande ut omfattande information om våra produkter och tjänster. Det senaste tillskottet är fyra rapporter som innehåller information om specifika produktrelaterade ämnen.

Syftet med Eldons White Papers är att hjälpa våra kunder att få ut så mycket som möjligt från vår omfattande portfölj. Eldons White Papers innehåller detaljerade tekniska beskrivningar av specifika produkter eller tjänster. 

De nya rapporterna publiceras på Eldons webbplats. Du kan använda länkarna nedan till att få åtkomst till dem:

Jordning: Innehåller information om jordning och hur det kan skydda personal och utrustning och säkerställa elektriska panelers integritet. Rapporten innehåller information om jordningslösningarna som tillhandahålls av Eldon, både som standardleveranser och som tillbehör.

Sammankoppling och lyft: Avsnittet om sammankoppling av skåp innehåller information om alternativen för sammankoppling och relaterade tillbehör. Avsnittet om lyft innehåller information både om golvskåp och om väggmonterade skåp. Det innehåller information om Eldons lyfttillbehör och dessutom om den maximala last som kan lyftas med olika tillbehör och konfigurationer, som fristående eller sammankopplade skåp.

Jordbävningsmiljöer: Innehåller information om olika skåpkonfigurationer och hur de fungerar i seismiskt aktiva områden och i miljöer med omfattande vibrationer. Skåpen har testats enligt de mest relevanta standarderna och resultaten redovisas i den här rapporten.

Belastningskapacitet för golvskåp: Definierar den maximalt tillåtna belastningen för skåpet, inklusive montageplåt, paneler och profiler. ​

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta en Eldon-representant.