Eldon – video för maskinbyggare

Maskinbyggare över hela världen är beroende av kapslingstillverkare och andra leverantörer för att kunna tillgodose sina kunders behov och hålla lönsamheten uppe. I den här nya videon får du veta hur Eldons kunder tycker att Eldon lever upp till deras krav.

 I en ny, intressant video förklarar Eldon hur företaget jobbar för att hjälpa maskinbyggare att inte bara hitta den bästa lösningen, utan även spara tid och pengar. På så sätt kan maskinbyggarna fokusera ännu mer på sina egna kunder.

Eldons senaste video bygger på verkliga fall. Den visar hur Eldon samlar in, bearbetar och agerar utifrån viktig information för att ge varje kund just den kapslingslösning de behöver.

I videon understryker vi att det inte bara är de tekniska specifikationerna som är viktiga när Eldon jobbar för att göra kunderna nöjda. Eldons OEM-kunder får dessutom konkurrenskraftiga priser, snabba leveranser och möjlighet till kundspecifik lagerhållning.

I början av ett projekt samlas kundens krav in av Eldons tekniska kontor. Där analyserar vi särskilda behov och utvecklar en kundspecifik lösning. Lösningen brukar dokumenteras både som 2D-ritning och 3D-modell.

När kunden ger klartecken för att börja producera en prototyp kvalitetskontrolleras både Eldons och de kundspecifika tillbehören. Den färdiga prototypen skickas sedan till kunden för en sista granskning. När också den har godkänts sätter Eldons produktion igång. Upplägget är flexibelt och toppmodernt och utförs av kunnig personal.

Eldon hanterar också montering av kundspecifika tillbehör åt kunder som Siemens. Deras kostnadsbesparingar för monteringen uppgår till omkring 20 500 euro per 100 kapslingar. Ett annat exempel som tas upp i videon är kunden Bombardier. För dem har monteringstjänsterna för olika kapslingsversioner hjälpt dem att spara nästan 12 800 euro per 100 kapslingar.