Eldons arv fortsätter under namnet nVent HOFFMAN

Eldons utmärkande egenskaper är vår tradition av produktinnovation och att vi är ”enkla att göra affärer med". Under namnet nVent HOFFMAN kommer vi fortfarande att ha samma egenskaper, och dessutom kommer vi att utöka dem med ännu fler resurser.

Som nVent HOFFMAN kan vi erbjuda ett utökat globalt produktutbud, med global tillverkning och flexibel kompetent personal nära dig över hela världen. 

Som nVent HOFFMAN kommer våra team över hela värden fortsätta att se till att vi är ”enkla att göra affärer med” och använda de nya resurserna till att utveckla produkter och supporttjänster. När det gäller att hjälpa dig är allt precis som vanligt. Du kommer att ha tillgång till samma personer, service och produkter i ett större lösningsutbud som utvecklas snabbt – lokalt och globalt.

Vår framtida verksamhet som nVent HOFFMAN kommer att vila stadigt på följande grunder: kontinuerlig innovation, ett globalt produktutbud, tillverkning nära dig och flexibel och kompetent personal nära dig.

Kontinuerlig innovation

Vår tradition av innovation fortsätter. nVent har innovation i sitt DNA och utgör en produktiv miljö som främjar kreativitet hos alla våra tekniker. Genom att arbeta tillsammans kan vi utöka våra forsknings- och utvecklingsaktiviteter med fokus på produkter och tjänster som hjälper dig att öka produktiviteten och minska kostnaderna.

Det finns tre ledord som kommer att fortsätta styra mycket av vår forskning och utveckling: snabb montering, optimalt skydd och tilltalande design. De här ledorden bidrar till att vi ska kunna tillhandahålla optimala skåp som uppfyller dina behov.

Ett globalt produktutbud

Tillsammans har vi imponerande resurser för forskning och utveckling och digitalisering. Det gör att vi kan ta fram ett ännu bredare synkroniserat utbud av lösningar över hela världen. Tack vare integreringen av Eldon i nVent HOFFMAN kommer du att kunna lägga till produkter från nVent HOFFMAN-produktfamiljen till det nya globala IEC-utbudet på marknader där ytterligare produktbehov har identifierats.

För att det ska framgå att vi är ett företag med en global produktportfölj kommer alla produkter att vara märkta ”nVent HOFFMAN”. Eldon- och nVent-etiketter kommer att finnas kvar på identiska produkter under den korta övergångsperioden på grund av lageromsättningen men produkterna kommer att vara desamma.

Tillverkning nära dig

Ett annat pågående arbete är att konfigurera om och ändra verktygen på några av nVent HOFFMANs produktionslinjer på våra fabriker över hela världen för att kunna tillverka Eldon-produkter. Tack vår globala täckning kommer vi nu att kunna tillverka produkter med samma specifikationer i Nord- och Sydamerika, Asien och Europa – med samma utmärkta kvalitet.

Det här är goda nyheter för internationella maskinkonstruktörer, globala systemintegratörer och användare som har centraliserade teknikavdelningar men som köper de här produkterna över hela världen. Nu kan du få tillgång till samma produkter över hela världen.

Eftersom tillverkningen sker nära dig kan vi se till att dina specifikationer följs exakt och att produkterna levereras där du behöver dem, vid rätt tidpunkt och till ett konkurrenskraftigt pris – samtidigt som vi kan minska transportkostnaderna och förenkla logistiken.

Flexibel och kompetent personal nära dig

Våra säljföretag bemannas av kompetenta säljare och tekniker som talar ditt språk. De förstår din verksamhet och marknadssituationen och strävar efter att skapa långsiktiga relationer.

Vår lokala personal hjälper gärna till med dina projekt där skåp måste tillverkas och levereras i andra länder. Lokala tekniska specialister är huvudkontakten för den typen av projekt. De samarbetar med alla relevanta fabriker utomlands för att se till att dina specifikationer följs och att leveransen sker vid rätt tillfälle, till rätt plats.

Du behöver inte oroa dig ...

Alla i den nya kombinerade nVent HOFFMAN-organisationen kommer att göra sitt yttersta för att se till att vi lever upp till våra löften – lokalt och globalt.