Eldon gör livet enklare för elsystemsintegratörer, panelbyggare och installatörer

Eldon har utvecklat ett nytt programvaruverktyg för konstruktion av lågspänningsställverk. Den är till för elinstallationsföretag som arbetar med tillverkning av ställverk med låg spänning.

Syftet är att göra panelkonstruktionen enklare och snabbare. Verktyget finns på vår webbplats. Särskild utbildning finns tillgänglig mot förfrågan.

Det är viktigt med tillförlitlig strömförsörjning

Det är viktigt att en anläggning får tillförlitlig strömförsörjning via ställverkspanelen. Därför är den en avgörande krets i hela strömdistributionsnätverket. Ett fel kan resultera i att en kommersiell anläggning eller en produktionsanläggning står utan ström. Det kan både påverka människors välmående och leda till stora förluster i produktionen. Noggrant konstruerad ställverksutrustning är därför ett måste för att säkra en stadig strömförsörjning.

Eldons bidrag inom lågspänningsdistribution

Eldon erbjuder skåp och tillbehör för montering av lågspänningsställverk för de flesta marknader, från byggnader till industriinstallationer. Som en extra service åt kunderna har Eldon utvecklat ett programvaruverktyg som kan underlätta konstruktionsarbete, fakturering, dokumentation, planering och upphandling av lösningar för lågspänningsställverk på upp till 5 000 A.

Med hjälp av verktyget Eldon Power & Distribution kan konstruktören undvika misstag i valet av de komponenter och det material som behövs vid panelbygget. Fördefinierade komponentgrupper kan skapas för att minska arbetet ännu mer. Ett exempel är möjligheten att definiera vilka tillbehör som behövs för en plåt vid installationen av en brytare på 250 A. Med verktyget kan du också definiera vilken storlek på samlingsskena med rätt antal stöd som behövs för att uppfylla systemets krav.

Verktyget kan också användas för termisk analys för att säkerställa att temperaturen inte blir högre än vad som rekommenderas.

Även kostnadsberäkningen går snabbare med verktyget, eftersom det kan generera alla dokument som behövs vid fakturering samt Excel-filer med alla artiklar som behövs för panelkonstruktionen.

Med verktyget kan du generera olika vyer så att du kan se hur panelen kommer att se ut när den är klar. Exempel på vyer som kan visas är en yttre visning med frontplåtar och en inre visning med samlingsskenor. Dessutom kan du skapa en layoutritning för att definiera vilka fixeringskrav som gäller när panelen installeras i fält.

Öppna Power & Distribution-verktyget.

Har du några frågor? Tveka inte att kontakta oss!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev här.