Den nya uppdaterade programvaran för värmehantering är här

För några år sedan lanserade Eldon ett webbaserat programverktyg för värmehantering. Programmet har visat sig vara mycket uppskattat av kunder som har behov av att dimensionera sina värmehanteringssystem. En uppdaterad version finns nu tillgänglig där många nya funktioner har introducerats, baserade på synpunkter från användare och Eldons egna tekniker.

Programverktyget är avsett att hjälpa ingenjörsföretag, panelbyggare och användare som vill dimensionera sin kylnings- och uppvärmningsutrustning för elskåp. Verktyget används för att definiera en lösning som garanterar att temperaturen inuti skåpet varken sjunker under eller stiger över de gränser som behövs.

Verktyget beräknar klimatstyrningsanläggningens behov, inklusive värmeavledning inuti skåpet per komponent och genererar lösningar för både inom- och utomhusbruk. 

Verktyget rekommenderar en rad temperatur- eller luftfuktighetsreglerande utrustning samt mätenheter, till exempel luftkonditioneringssystem, värmeväxlare, filterfläktar, vortex-kylare, värmare, termostater och hygrostater. Verktyget tar både med storleken på skåpet och de miljöförhållanden där det kommer att användas i beräkningen.

En ny, förbättrad version, 2.0, finns nu tillgänglig på alla Eldons lokala webbplatser.

Version 2.0 innehåller många nya funktioner:

  • funktioner för att spara och ladda,
  • förbättrat presentationsschema för eldata,
  • mer detaljerad och bättre beskrivning av orsaker till varför en lösning inte kan skapas,
  • uppvärmningsresultaten är numera uppdelade i ”behövs för att undvika kondensbildning” och ”behövs p.g.a. låg yttertemperatur”,
  • spänningsväljare för kylare och värmare,
  • tillbehörsväljare för Vortex-kylare.

När verktyget erhållit alla relevanta data och genomfört beräkningarna ger det detaljerad dokumentation om värmeavledning för de komponenter som påverkas. 

Om du har några frågor kan du kontakta din Eldon-representant.