Modernt reningsverk i Rumänien

Eldon hjälper en av Rumäniens främsta elinstallationsföretag att säkra rening och försörjning av rent dricksvatten till över tre miljoner rumäner – från ett innovativt reningsverk.

Eldons under årtionden utvecklade kunskap om skåplösningar var en viktig tillgång för elinstallationsföretaget Watt Unit när de fick utmaningen att utforma och installera elsystemen i ett helt nytt storskaligt avloppsreningsverk. Anläggningen drivs av SC Raja SA Constanta, den största aktören i Rumänien, och kommer att bidra med säker vattenförsörjning för upp till fyra miljoner människor i 34 kommuner.

Utmaningen

Färskvatten är en av världens viktigaste resurser. Ändå finns förorenat vatten som förstör miljön och hotar människors hälsa. Därför behöver det offentliga vattensystemet kunna lita på tekniken som används dygnet runt för att rena och leverera vatten till våra hem – utan bakterier, kemikalier och partiklar som slam.

Watt Unit är en av Rumäniens ledande helhetsleverantörer av elsystem med lång erfarenhet av att leverera utmärkta tekniklösningar, upphandlingar och projektledning. Företaget har byggt upp ett gott rykte genom att framgångsrikt genomföra en bred variation av stora och komplexa projekt samt mindre, mer experimentella projekt.

Uppdraget att hjälpa SC Raja SA Constanta att konstruera det nya reningsverket Constanta Sud var något utöver det vanliga, med tanke på projektets storlek och typ.  Det viktigaste var att införa felsäkra elsystem för att säkerställa drift dygnet runt av hela reningsverket och dess många interna och externa cirkulationspumpar, blandare, flödeshantering och distributionssystem, ofta i fuktiga miljöer. 

Eldons lösning för reningsverket Constanta Sud

Eldons omfattande utbud av användarvänliga väggskåp och golvskåp, och företagets driftiga sätt att hitta kostnadseffektiva lösningar till även de mest komplexa projekten, såg till att Eldon blev förstahandsvalet för reningsverket.

Watt Unit

”Vi är stolta över hur vi tillämpar vår kvalitetsstrategi på våra fysiska produkter som bidrar till att garantera tillförlitlig elförsörjning. Vi gör alltid vårt yttersta för att våra kunder ska få det stöd de behöver för att slutföra sina projekt i tid och inom budget, oavsett projektets komplexitet”, säger Mugurel Tanasa, distriktssäljare på Eldon

Elingenjörerna på Watt Unit valde Eldons vägg- (MAD1201030R5) och golvskåp i mjukt stål (MKS20084R5) och relaterade tillbehör. Eldons MKS-serie med modulära golvskåp är ergonomiskt och robust utformade och ger högsta tillförlitlighet och flexibilitet med avtagbara rygg- och takplåtar som gör det lätt att stansa hål. Det går att montera gångjärn för öppning på vänster eller höger sida.

Projektet blev klart i tid – och nu har upp till fyra miljoner rumäner en säker tillförsel av rent dricksvatten.