Eldon i Coresi Shopping Resort

Den nya gallerian upptar en yta av 45 000 m² och består av ett kommersiellt galleri, en biograf med åtta digitala salonger, områden för inomhus- och utomhusnöjen och även stormarknaden Auchan.

När det gäller fritidsaktiviteter är Coresi Shopping Resort ett av de populäraste ställena i staden och samtidigt den plats där Eldon har utvecklat två viktiga projekt.

The grand opening of the in Brașov, Romania took place in March, 2015. When it comes to leisure, Coresi Shopping Resort is one of the city's major attractions, being at the same time the place where Eldon developed two important projects.

BMS-projektet (Building Management System – byggnadshanteringssystem) för hela handelscentret bestod i att installera 12 golvskåp: MCD20104R5 och MCD20124R5, utrustade med bottenplåtar, ventilation, antikondensationsvärme, termostater och belysningstillbehör. 

Syftet med den här utrustningen är att hantera luftkvaliteten, temperaturen, luftfuktigheten och säkerhetssystemen. Utrustningen har konstruerats med hjälp av industridatorer av PLC-typ som är anslutna till en serie mottagare och givare som ger dem information. Informationen skickas sedan till pumparna, fläktarna och belysningssystemen.

I BMS-systemet har man elpaneler med syftet att kontrollera värme, klimatstyrning, belysning, larm och brandsläckningsinstallationer.

Det andra projektet är CinePlex-strömförsörjningen till biograferna. Den har färdigställts av KT Electric från Brașov med produkter från Eldon.

Vi har tillhandahållit Eldon-produkter till biografens elektriska huvudcentral samt industrigolvskåpet MCD i stålplåt med dubbeldörrar, den halvkompakta versionen MKD med dubbeldörrar och den semikompakta versionen MKS med singeldörr. Dessutom har vi tillhandahållit tillbehör och fästen till huvudströmbrytarna i centralen, och även väggskåp i stålplåt med en dörr – MAS – eller två dörrar – MAD – för strömförsörjning till varje enskild biosalong.

Vår flexibilitet och proaktiva inställning när det gäller att tillhandahålla lösningar, samt vår förståelse för hårda krav, visar på Eldons mål att kunna erbjuda alla våra kunder ett mycket varierat produktsortiment.

Vi är glada över att ha fått möjligheten att vara en del av ett lokalt projekt av den här storleken. Det är ett projekt som är viktigt för vardagslivet i samhället Braşov och som även innebär ett steg framåt för stadens ekonomiska och sociala utveckling.