Det globalt ledande företaget Diosna valde kabelbearbetningscentret PWA 6000 från nVent HOFFMAN för att öka automatiseringen 

Diosna Dierks & Söhne GmbH är ledande global leverantör och utrustningstillverkare av specialiserade maskiner för livsmedels-, kemi- och läkemedelsindustrin. Diosnas panelbyggarteam var väl medvetna om att deras kunder ville kunna marknadsföra sina produkter snabbare och försökte hitta sätt att minska tiden för tillverkning av kablar utan att kompromissa med kvaliteten.

Efter att ha jämfört olika typer av automatiseringsutrustning för verkstäder valde de kabelbearbetningscentret PWA 6000 från nVent HOFFMAN. Med hjälp av det kan de förenkla och snabba upp förtillverkningen av kablar, vilket minskar bearbetningstiden med upp till 75%.

”PWA 6000 är till stor del automatiserat, har kompakt design och är tillförlitligt. Det var det enda kabelbearbetningscenter på marknaden som uppfyllde våra tekniska krav”, säger Torsten Raberg, chef för elverkstan på Diosna. 

Ökar panelverkstadsproduktiviteten

Eftersom det går att använda PWA 6000 till att automatisera kapning av längder, skalning, pressning, märkning och buntning av kablar ökar teamets produktivitet, och dessutom blir kvaliteten konsekvent och exakt. Den helautomatiska processen med förtillverkade kablar optimerar panelkabeldragningsprocessen och minskar kostnaderna. 

Maskinen förbättrar även de anställdas tidsanvändning eftersom de kan utföra det avancerade arbete de är utbildade för i stället för tidskrävande manuell kabelbearbetning. Dessutom förbättras kabelkvaliteten eftersom felfrekvensen minskar avsevärt när de använder förberedda kabeluppsättningar. 

Det går att generera och bearbeta projekt i maskinprogramvaran med hjälp av .CSV- och .XLS-filer. Panelbyggarna använder det intuitiva programmeringssystemet Personal Wiring Suite vid tillverkning av kablar. Med hjälp av det går det att visa källa, mål och kabeldragning på en skärm för att visualisera panelkabeldragningen.

Hur PWA 6000 fungerar

Maskinen har en intern automatisk kabelmatningsfunktion med tolv spolar för olika typer av kablar. För att minska tiden för att byta kablar använder Diosna-teamet det externa tillbehöret för lagring av ytterligare kablar och för matning av maskinen. 

Maskinen placerar hylsorna på båda sidor och märker kablarna. Kabelmärkningssystemet används till att skriva ut käll- och målidentifiering med blått bläck i båda ändarna av kabeln. En elektropneumatisk skalare och pressare med femvägsmagasin används för bearbetning av isolerade kablar. Det går att ange presslängden till 8 och 10 mm. 

De färdiga kablarna, med hylsor i båda ändar som sätts på automatiskt, fästs på självhäftande band i fördefinierad ordning för att optimera beställningsplockningen. 

Gör mer affärer – snabbare

”PWA 6000 har hjälpt oss att spara mycket tid, samtidigt som vi har kunnat förbättra vår kabelbearbetning och använda våra resurser på ett bättre sätt”, säger Torsten. ”Vi är mycket nöjda med hur bra det fungerar för oss – och hur mycket snabbare vi kan tillverka de maskiner våra kunder behöver.”