Cuadristas Serca använder sig av nVent HOFFMAN-skåpens höga kvalitet och hastighet till att uppfylla behoven hos kunder i livsmedelsbranschen

SITUATION

I mer än 25 år har Cuadristas Serca designat, tillverkat och monterat olika typer av elpaneler, distributionspaneler och kombinationspaneler. I det här projektet behövde den spanska paneltillverkaren skapa en anpassad lösning för att förbättra elutrustningens anslutningar och skydd i en destilleringsprocess hos en fransk spritproducent.

Paneltillverkaren har haft en lång och framgångsrik relation med Eldon, numera nVent, och valde än en gång att anlita den marknadsledande leverantören av skåplösningar.

LÖSNING

För att kunna uppfylla kundens behov hade Cuadristas Serca ett nära samarbete med nVent när lösningen utformades och implementerades. Teamet började med att beräkna och simulera rätt storlek på lösningen med hjälp av CAD-program. Med sådan programvara kan användaren skapa koncept från idéer, produktdesigner och ritningar med tillräcklig teknisk noggrannhet, och utföra snabba designberäkningar och simuleringar anpassade för tillverkningsindustrin. Sedan började teamet skapa den färdiga lösningen, som bestod av stående modulära nVent HOFFMAN MCD- och MCS-skåp (mjukt stål, dubbel eller enkel dörr) och tillbehör som monteringsplattor och plintar.

De stående skåpen i MCD-sortimentet passar perfekt för installation i trånga utrymmen där en öppen enkeldörr skulle ta upp för mycket utrymme framför skåpet. Det här sortimentet har även högre belastningskapacitet eftersom den är uppdelad mellan två dörrar. IP55-klassningen skyddar även mot intrång av damm som kan störa driften. Komponenterna i skåpet är mycket väl skyddade.

IP66-klassningen innebär också att de stående MCS-skåpen har ett ännu bättre skydd för utrustning och komponenter. Skåpen har till exempel ett heltäckande skydd mot damm, olja och andra rostfria material samt ett heltäckande skydd mot kontakt med utrustningen i skåpet. De är vattensäkra, även när det gäller kraftiga vattenstrålar. Sammantaget gör skåpen att utrustning och komponenter håller längre, och de sänker underhållskostnaden när skåpen installeras i krävande miljöer med svåra förhållanden.

RESULTAT

Det franska destilleriet är mycket nöjda med den färdiga lösningen. Det är teamet på Cuadristas Serca också.

Pablo Serna, VD på Cuadristas Serca, lyfte fram nVent HOFFMAN-produkternas höga kvalitet och den snabba monteringen, samt det goda samarbetet med nVent.

Dessutom kunde nVent hålla paneltillverkarens schema för leverans och montering trots störningarna i försörjningskedjan på grund av covid-19-pandemin. Eftersom Cuadristas Serca-teamet var vana vid att arbeta med nVent HOFFMAN:s team och produktsortiment gick även planeringen och implementeringen snabbare.

”Vi vet att vi kommer att lyckas med projektet när vi väljer nVent, säger Serna. ”Kvaliteten på deras skåp gör att vi känner oss trygga i att kunden ska bli nöjd med den lösning vi levererar.”

Ladda ner fallstudien som PDF