Bygger du elpaneler? Vi är fokuserade på att öka din produktivitet

Är du panelbyggare, maskinbyggare eller systemintegrerare som bygger paneler? nVent HOFFMAN är fokuserade på att öka produktiviteten för din paneltillverkning. Vi har ett omfattande utbud av modulära elskåp, digitala verktyg som underlättar konstruktionen och maskiner för automatisering av paneltillverkning. Produkterna är utformade för att spara tid och arbete i alla delar av din verksamhet och att minska dina kostnader för panelbyggen.

nVent HOFFMAN har de lösningar du behöver för att optimera din paneltillverkningsproduktion: konstruktions- och planeringsverktyg, lättmonterade modulära skåp och arbetsbesparande maskiner för automatisering av paneltillverkning som bidrar till att göra din verksamhet mycket konkurrenskraftig.

Digitala verktyg som snabbar upp konstruktion och planering

Dina tekniker kan använda våra webbaserade produktkonfigurationsverktyg till att ange exakt vilka skåpkonfigurationer som behövs för att hantera de komponenter och den utrustning som krävs. Konfigurationsverktygen innehåller materiallistor och priser både för standardprodukter och anpassade produkter.

Vi har även bibliotek för CAD-/CAE-program som EPLAN, ritningar i olika format, produktdatablad och installationsinstruktioner i PDF-filer och animerade videofilmer. Vi har även program för värmehantering och strömdistribution samt faktablad som tekniker kan använda till att hantera komplexa problem.

Du kan beställa via EDI- och e-handelslösningar och övervaka produkttillgängligheten och väntande beställningar i realtid.

Mycket mångsidiga modulära skåp innebär snabb montering

Din monteringspersonal kommer att uppskatta våra modulära skåp. Golvskåpen är tillgängliga i olika material – stålplåt, rostfritt stål och aluminium – och har tre olika konstruktionstyper som passar perfekt för alla tillgänglighetsbehov.

Dessutom finns det massor med olika tillbehör för skåpen. Du kan montera dem på alla golvskåp – oavsett material och konstruktion.


Kompatibiliteten för våra tillbehör minskar komplexiteten för tekniker och monteringspersonal som arbetar med våra produkter avsevärt, vilket innebär snabb montering.

Våra senaste lösningar för klickfixering är utformade för snabb montering och för att öka din konkurrenskraft. Du kan till exempel spara upp till fjorton minuter när du monterar två modulära skåp med våra lösningar jämfört med traditionella konstruktioner.

Vår teknik med klickfixering har testats enligt de striktaste standarderna för att garantera skåpens last- och lyftkapacitet samt prestanda i miljöer med mycket vibrationer.Dessutom kan du spara tid genom att använda sidopaneler med klickfixering, fästen med klickfixering och passbitar eller profilsystem med klickfixering för montering av en mängd olika tillbehör. Du behöver varken verktyg eller hylsmuttrar.

Automatisering av paneltillverkning för att öka produktiviteten

De marknadsledande lösningarna i vårt program Panel Shop Automation är utformade för att hjälpa dig att öka ditt resultat genom att automatisera arbetskrävande uppgifter.

Fördelarna är imponerande: högre produktivitet med bättre användarsäkerhet, högre kvalitet nästan helt utan defekter och större flexibilitet. Det bästa av allt är att besparingarna kan vara upp till 80 % för några av huvudprocesserna. I vårt program Panel Shop Automation ingår tre grupper av utrustning som ersätter manuell bearbetning. Exempel på uppgifter du kan automatisera visas i tabellen nedan.


Ändring av skåp
Våra kapmaskiner ser till att alla hål och urtag blir exakta och upprepningsbara. Du kan använda DXF- och DWG-baserade program till att enkelt importera ritningar eller skapa ritningar genom att dra och släppa. Spindelbearbetning med hög frekvens ser till att materialbearbetning blir snabb och exakt. Du kan minska arbetstiden med upp till 80 % jämfört med traditionell bearbetning.

Kapritningar för skenor och kabelkanaler
Du kan importera ritningar till programmet för kapning av skenor och kabelkanaler och använda det till att få tillgång till förenklade kaplistor. Maskinen underlättar arbetet för användaren genom att mäta DIN-skenor och kabelkanaler. Den skriver även ut identifieringsetiketter för alla delar. Du kan uppnå tidsbesparingar på cirka 60 % jämfört med traditionell kapning.

Kabelbearbetning
Våra kabelbearbetningsmaskiner levererar rätt kabel snabbt, när användaren behöver den. Den oöverträffade fördelen med nVent HOFFMANs lösning är att den visualiserar ”kabelvägen” på monteringsplattor baserat på indata från CAE-system. Genom att se till att du har rätt mängd kablar för kontrollskåp kan du uppnå betydande tidsbesparingarna. Vi har maskiner med olika nivåer av automatisering, för centraliserad eller decentraliserad användning. Du kan uppnå tidsbesparingar på upp till 75 % med PWA-6000 jämfört med traditionell kabelbearbetning.

nVent HOFFMAN är det enda företag på marknaden som kan leverera helautomatiserade decentraliserade kabeldragningslösningar som är lämpliga för engångstillverkning. De passar perfekt för paneltillverkning och för förtillverkning för framtida användning.

Vi har en komplett metod för att öka produktiviteten för paneltillverkning

Din framgång är vår verksamhet – vårt mål är att öka din produktivitet. Alla produkter i vårt omfattande utbud för panelbyggare är utformade för det. De sparar tid för din verksamhet, minskar dina produktionskostnader och bidrar till att öka ditt resultat.