Eldons skåp skyddar både kontrollutrustningen och omgivningen

Behovet av välfungerande automations- och kontrollsystem är uppenbart i olje- och gasbranschen. De senaste skåpmodellerna ger ett hundraprocentigt skydd mot vatten, salt, vind, brand, kemikalier och andra ämnen som är ett krav för säker och tillförlitlig funktion.

Elskåp används i alla delar av olje- och gasbranschen för att skydda utrustningen, men också som skydd mot gnistor skapade av utrustningen som kan antända gaser i den omgivande miljön. 

Skåp för miljöer med farligt damm eller farlig gas tillverkas vanligen av rostfritt stål eller GRP (glasfiber, glasfiberförstärkt plast) men också av stålplåt för en del skyddade inomhusapplikationer.

Olje- och gasindustrin utvecklas ständigt
Den globala efterfrågan på olja och gas ökar ständigt på grund av större befolkning och fler bensin- och dieselfordon. Utvinning av nya gas- och oljekällor kräver ständigt ökade resurser för borrning, produktion, lagring och distribution. Dessutom har kraven på snabbare och effektivare produktion ökat behovet av moderna elektroniska styrsystem och förbättrade processer. Tillsammans med kraven på absolut säkerhet vid hantering av brännbara vätskor och gaser blir det många tuffa utmaningar som ska lösas för att systemen ska fungera problemfritt.

Eldons roll i olje- och gasindustrin är att tillhandahålla certifierade, säkra och pålitliga skåp av stålplåt och rostfritt stål, inklusive kopplingslådor och ett brett utbud av tillbehör för automations- och styrapplikationer samt lågspänningsförsörjning.

Eldons fokus på olje- och gassektorn har verifierats av FPAL, Europas ledande förkvalificeringssystem för leverantörer. Det identifierar, utvärderar och bevakar leverantörer åt några av Europas största företag. Ett annat tecken på Eldons fokus är Shells SQS-godkännande (Shell Supplier Qualification System) som hanteras av Achilles.

Olje- och gassektorn står inför utmaningar
Oljebearbetning och konstant produktionsbrist driver tidiga investeringar i olika miljöer, vilket leder både till en stor mängd projekt och ökad komplexitet i strävan att få ut mer av källan. Miljö-, hälso- och säkerhetsfrågor driver efterfrågan på mer underhåll och service samt investeringar för att minska olika slags utsläpp. Den totala tillväxten och tillgång till allt intelligentare utrustning driver utvecklingen av system för att övervaka styrning, hastighet och underhåll, vilket betyder att det finns ett konstant behov av att tillförlitligt och säkert skydda elektrisk och elektronisk utrustning.

Dessutom kommer världens befolkning att fortsätta öka. Urbaniseringen och en ökande grupp konsumenter i utvecklingsländer ökar kraven på fastigheter, infrastruktur, bilar, högteknologi och i slutänden energiresurser.

Sammantaget behöver olje- och gasindustrin fortsätta att investera i ytterligare produktionskällor, högre effektivitet och ökad produktivitet. Det kräver i sin tur automations- och kontrollutrustning som behöver monteras i elskåp.

Eldons bidrag till olje- och gasindustrin
Eldon erbjuder ett stort utbud av skåp och tillbehör för tuffa och farliga miljöer med internationella certifieringar. Skåpen erbjuds i olika storlekar, som väggskåp eller golvskåp för inomhus- eller utomhusbruk, med olika fastsättningsalternativ och ett stort utbud av tillbehör. Det finns även explosionsskyddade skåp.

För att hjälpa kunder i olje- och gasindustrin, eller kunder som levererar till olje- och gasindustrin, erbjuder Eldon även möjlighet att kundanpassa standardprodukterna. Det innebär att kundspecifika tillbehör kan förmonteras redan på fabriken.

Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Skåp för många olika miljöer Ett komplett utbud av golvskåp och väggskåp samt kopplingslådor, av stålplåt, rostfritt stål, aluminium och GRP

Rätt material och rätt kapslingsskydd  Skydd upp till IP 66 och urval av olika material, till exempel stålplåt, rostfri 304 kval. och 316 kval. och GRP

Jordning av skåp Alla metallskåp är försedda med jordbult både på skåpet och skåpdörren, som hjälper användaren att göra alla nödvändiga jordanslutningar

Uppfyller kraven i alla bestämmelser

Skåpen har testats enligt gällande standard för tomma skåp IEC62208 men även gällande standard som exempelvis DNV nr 2.4

Speciella krav

Det är enkelt att modifiera produkterna och Eldon hjälper dig med testresurser för sådana lösningar