Eldons skåp skyddar automations- och kontrollutrustning för massa- och pappersprocesser

Optimala resultat hänger på hur väl massa- och papperstillverkarna automatiserar och kontrollerar sina processer, hanterar energi, styr kokning och förbränning, distribuerar ström och ånga, behandlar avloppsvatten, hanterar material, styr malningsarbete och samlar in och rapporterar data.

Många systemintegratörer stödjer massa- och pappersindustrin och erbjuder att optimera produktion och energiförbrukning. De hjälper också till att sammanställa information i processautomations- och styrsystem för att ge underlag för rätt beslut.

Eldon erbjuder ett stort utbud av väggskåp, golvskåp och tillbehör av stålplåt eller rostfri 304 kval eller rostfri 316 kval. Skåpen kan förses med kylning och är anpassade för tuffa och farliga miljöer. Särskilda ytbeläggningar och fullständig kundanpassning kan enkelt tillhandahållas.

Behålla försprånget på en konkurrensutsatt marknad
Alla massa- och pappersanläggningar är olika, men det finns gemensamma delar: tuff global konkurrens, ökande produktionskostnader och hårdare miljöregleringar. För att lyckas på marknaden måste tillverkningsprocesserna optimeras, kostnaderna för råmaterial måste minskas och det gäller även energi- och vattenförbrukningen.

Optimala resultat hänger på hur väl massa- och papperstillverkarna automatiserar och kontrollerar sina processer, hanterar energi, styr kokning och förbränning, distribuerar ström och ånga, behandlar avloppsvatten, hanterar material, styr malningsarbete och samlar in och rapporterar data.

Ingenting i en fabrik transporteras, mals, klassificeras, pumpas, bearbetas, bränns av eller torkas om inte automations- och kontrollsystemet ger rätt driftinformation, vilket kräver system som fungerar felfritt. Ett felfritt system är beroende av säkert och tillförlitligt skydd av elektronisk och elektrisk utrustning med rätt skåp. Och eftersom massa- och pappersprocesserna ofta använder sig av klor, natriumhydroxid och andra korrosiva ämnen – plus trä- och pappersdamm – i extrem temperatur och luftfuktighet, så måste skåpen uppfylla nödvändiga specifikationer och standarder. I annat fall kan utrustning som behöver skyddas försämras, vilket kan medföra explosionsrisk.

Långsam tillväxt, men hoppet lever
I allmänhet visar den globala pappersmarknaden en stabil men mycket låg tillväxt. Trots ökande övergång till digitala media på utvecklade marknader så tror flera källor att konsumtionen av industrivaror och produktionen av varor kommer att öka på utvecklingsmarknader. Det kan förbättra den väntade låga tillväxten.

Följden för massa- och papperstillverkare är därför ett fortsatt behov av att öka konkurrenskraften genom produktionsoptimering och minimering av avfall och miljöpåverkan. Det sistnämnda är extra viktigt, eftersom konsumenter är negativt inställda till skadlig miljöpåverkan. Om problemet inte tas på allvar så kommer den negativa publiciteten att påverka resultatet.

En avgörande framgångsfaktor är att använda beprövade strategier för processtyrning och automation, som främjar smidig drift. Massa- och pappersproduktion är mycket kapitalkrävande och är starkt beroende av automatiserade och effektiva processer. Potentiella uppgraderingar och förbättringar skapar därför en relativ stor förbättringspotential, vilket upprätthåller behovet av rätt skåp.

Eldons bidrag till massa- och pappersindustrin
Eldons lösningar för olika automations- och kontrollösningar i massa- och pappersfabriker omfattar ett stort utbud av väggskåp och golvskåp i olika storlekar med olika fastsättningsalternativ, samt en stor mängd tillbehör. Skåpen finns i stålplåt eller i rostfritt stål 304 eller 316 kval. och är anpassade för tuffa och riskfyllda miljöer.

För att hjälpa kunder i massa- och pappersindustrin, eller kunder som levererar till massa- och pappersindustrin, erbjuder Eldon även möjlighet att kundanpassa produkter i standardsortimentet. Det innebär att kundspecifika tillbehör kan förmonteras redan på fabriken.

Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Rätt material för alla tillverkningsprocesser Eldon erbjuder skåp i rostfritt stål av både 304 och 316 kval., eftersom massa kan produceras på två sätt – mekaniskt eller kemiskt. Vid blekning behövs klorlösningar i processen, vilket också kräver 316-kvalitet

Hjälp till systemintegratörer  Eldon erbjuder olika tillbehör och lösningar som är till stor hjälp för systemintegratörer, exempelvis möjligheten att använda 19-tums svängramar med en montageplåt

Maximal mångsidighet Samma typ av skåp kan användas både för styrning, försörjning och distribution

Industrispecifika lösningar för klimatstyrning Eldons lösningar för klimatstyrning spänner från filterfläktar till luftkonditioneringsaggregat och värmeväxlare så att den bästa lösningen kan erbjudas

Snabb tillgång till detaljerad information Du hittar all viktig teknisk information, såsom ritningar i 2D och 3D, monteringsinstruktioner och certifikat på Eldons webbplats för standardprodukter.