Eldons skåp används för att skydda automations- och reglerutrustning för process- och förpackningsindustrin

Producenter inom livsmedelsindustrin måste leva upp till stränga krav samt hantera växande kostnader, ett ombytligt ekonomiskt läge och en extremt hård konkurrens.

När organisationer försöker hantera utbredningen av många varianter av samma produkt (SKU eller Stock Keeping Units, lagerförda produkter) och hitta optimala lösningar för lönekostnader, utrymmesanvändning och hälso- och säkerhetsfrågor så ökar även kraven på cheferna om att minska kostnaderna för att behålla konkurrenskraften och lönsamheten. För att lyckas inom livsmedelsindustrin är det avgörande med effektiva framställningsprocesser som har en hög driftsäkerhet tack vare säkra kapslingar för automations- och reglersystem. 

Livsmedelsutrustning för en värld i hunger
Globala aktörer slås samman, efterfrågan i utvecklingsländerna ökar ständigt och nya framställningsprocesser gör att mångfalden bland produkterna hela tiden växer. Tillsammans gör dessa faktorer att kraven på alla aktörer ökar när det gäller att producera så effektivt som möjligt.

För att överleva i denna tuffa bransch behöver producenterna inom livsmedelsindustrin felfria produktionslinjer med nästan 100 % drifttid. Producenterna måste ständigt rationalisera, optimera användningen av anläggningarna och minska tidsåtgången för rengöringsarbeten, samtidigt som de strävar efter fördelarna med stordriftsanläggningar. För mindre aktörer handlar det om att köpa upp andra företag eller slås ihop med dem, eller minimera vatten- och energiförbrukningen och begränsa svinnet. De knappa naturresurserna kommer att få producenterna att använda mer återvinningsbara förpackningsmaterial och att sträva efter ökad processoptimering.

Marknaden är även i förändring med större efterfrågan på olika livsmedel. Till exempel gör en åldrande befolkning och en högre hälsomedvetenhet att efterfrågan på hälsosamma livsmedel i industriländer ökar, medan växande marknader och en mer välbärgad medelklass i utvecklingsländer skapar efterfrågan på större variation i förpackningsstorlek och kvalitet.

Efterfrågan på mångfald bland produkterna, hälsosamma livsmedel och miljöhänsyn ställer krav på fortgående investeringar i produktionslinjen
Livsmedelsindustrins utmaningar omfattar högre krav på mångfald bland produkterna, hälsosamma livsmedel och miljöhänsyn i en mycket konkurrensutsatt marknad.

Hälsosamma livsmedel är en allt viktigare fråga, eftersom konsumenter och lagstiftare kräver högre transparens och anpassning till olika regleringar. Transparens i kvalitet på råmaterial samt i var ingredienserna kommer ifrån och hur de odlas och bearbetas är avgörande. För att säkerställa livsmedelssäkerheten måste aktörerna inom industrin följa en strikt standard, utveckla interna system för kvalitetskontroll och använda färre tillsatser och konserveringsmedel i sina produkter.  

De nämnda faktorerna tillsammans med en stadig ökning av konsumtionen av livsmedel kommer att kräva investeringar i både uppgraderade processlinjer och i kapacitet, vilket i sin tur kommer att kräva fler och fler skåp för styr- och automatiseringstillämpningar inom industrin.

Eldons bidrag till livsmedelsmarknaden
Eldons bidrag till livsmedelsindustrin är att tillhandahålla skåp, särskilt rostfria sådana, för att skydda utrustning för automatisering och styrning av bearbetningsmaskiner samt förpackningsmaskiner.

EU:s maskindirektiv 2006/42/EC samt standarderna EN 1672-2 och EN ISO 14159 etablerar ett juridiskt ramverk för utrustning som introduceras i livsmedelsindustrin inom EU. Dessa direktiv fastställer att alla steg såsom hantering, förberedning, bearbetning och förpackning av livsmedel sker under hygieniska former med hygienisk utrustning i en hygienisk miljö. Omfattande krav på säkerhet och renlighet som ett resultat av lagstiftningen kommer att ha en positiv effekt på bearbetnings- och förpackningsindustrin eftersom lagkraven kommer att få slutanvändare att investera i ny utrustning. Eldon är väl rustat att bistå tillverkare med sitt utbud av hygieniska skåp. 

 

  Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Håll vatten och damm utanför skåpet

IP66/NEMA 4x för skåp med en dörr (kompakt).
IP56 för skåp med en dörr (kombinerbart).
IP66/NEMA 4x för dubbeldörr (kompakt).
Bottenplåt i ett stycke med tätning av strängsprutad polyuretan


Klara hälso- och säkerhetskrav

Högkvalitativt utförande. Utomordentlig slipning och polering. Poleringen följer slipriktningen. Motverkar bakterietillväxt (hörnformade paneler, inga springor)


Estetiskt tilltalande design Särskilda maskiner för att polera slutprodukten. Zamak-krompläterat låshus. Hörnformade paneler och dörrar (ingen svetsfog)

Korrosionsfria skåp 304, marinklassad rostfri 316 kval. Profiler helt lasersvetsade med rena svetsfogar

Hög flexibilitet Tillbehör är helt kompatibla mellan plattformar