Eldons skåp används både inom järnvägsinfrastruktur och på tåg

Järnvägssystemen är nyckeln till ökad tillgänglighet, kapacitet och hastighet för att möta järnvägsaktörernas behov.

Järnvägssystem kan omfatta:

 • Övervakningssystem för järnvägsövergångar
 • Integrerade kontrollsystem
 • Dator- och reläbaserade förreglingssystem
 • Automatiska säkerhets- och styrsystem
 • Radiobaserade system för spårkontroll och signalering
 • Utrustning på banvallen
 • Kommunikationssystem
 • IP-tjänster

Förutom järnvägsinfrastrukturen måste tågtillverkarna hålla jämna steg med kraven på ökad kapacitet. Typiska elektriska system omfattar 

 • Strömförsörjning för tåg
 •  HVAC-kontrollpaneler
 •  Likströmskontrollsystem
 •  Bromsar
 •  Batterisystem

Eldon erbjuder ett omfattande utbud av standardiserade och kundanpassade skåp och tillbehör för järnvägssystem, så som utrustning i fält men även för tågtillverkarna.

Välfungerande järnvägstrafiksystem är avgörande för att möta snabba ökningar av passagerarantal och fraktmängd
Den globala transportindustrin innefattar flera sektorer: vägtransport, järnvägstransport, tunnelbanor och flygtransport. De transporterar passagerare och last på många olika sätt.

Vad gäller järnvägstransporter så är säkerhetsfrågor och förmågan till jämna och oavbrutna trafikflöden avgörande både för privatpersoner och företag. Säker och oavbruten järnvägstrafik kräver kostnadseffektiva kontroll- och signalsystem och stegvis införande av IP-lösningar. Kommande IP-lösningar erbjuder tjänster som internet ombord, fjärranalys av tåg, tågstyrning och kontroll, övervakning av säkerhet och skydd samt kommunikation.

Växande behov av last- och passagerartransporter
Järnvägsindustrin kämpar för att möta de ökade kraven på last- och passagerartransporter. Globalt ökar efterfrågan på järnvägstransporter, och den överstiger både kapaciteten och den befintliga infrastrukturen. Allt äldre system och konservativa metoder gör det utmanande att införa nya lösningar. Marknadsliberalisering och ökade kundkrav på flexibilitet, snabbhet och punktlighet ökar utmaningarna för tågtillverkare, nätverksägare och operatörer. Sammantaget kommer behovet av utrustning för tåg- och järnvägskontroll att öka, och Eldon kommer fortsatt att stödja alla tillverkare i branschen med standardiserade och anpassade lösningar.

Eldons bidrag till järnvägsindustrin
Eldons lösningar för elsystem och utrustning för järnvägsstyrning och kontroll uppfyller kraven på skydd mot vatten och damm, samt efterfrågan på korrosions- och vandalismskydd. Dessutom minimerar Eldons dubbelväggiga aluminiumskåp påverkan från solstrålning. Eldon uppfyller standarden EN 61969-3 för mekanisk uppbyggnad för elektronisk utrustning och utomhusskåp, samt EN-50125-3 vad gäller miljökrav för järnvägssystem till signalerings- och telekommunikation där det ställs krav på omgivningstester och mekaniska tester. Kopplingslådor och skåp för tåg ställer särskilda krav och kan installeras både inuti och utanpå järnvägsvagnarna.

Nyckelprodukter från Eldon omfattar golvskåp av aluminium (AlMg3) i utförande med enkel- eller dubbeldörr, ett komplett utbud av tillbehör med gavelplåtar, socklar,
regntak, fläktkåpor och aktiv kylning som öppet eller slutet system – med värmeväxlare, samt luftkonditioneringsaggregat.

För att hjälpa kunder inom järnvägsbranschen erbjuder Eldon även möjlighet att modifiera standardprodukter. Dessutom har Eldon en montagetjänst som innebär att kundanpassade tillbehör kan monteras redan på fabriken.

 

Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Håll vatten och damm utanför skåp som står utomhus IP 66 för skåp med en dörr. IP 66 för dubbeldörrsvarianter (kompakta) av aluminium

Skydd mot skadegörelse Det finns inga mellanrum i skarvarna mellan panelerna. Alla monteringskomponenter och skruvar är dolda och kan inte kommas åt från utsidan

Minimera den totala ägandekostnaden Skåp med dubbla väggar för naturlig kylning som minimerar värmebelastningen från solen, med eller utan enkla filterfläktar

Många montagemöjligheter, till exempel för kopplingslådor, kommunikationsutrustning, reläer, transformatorer och batterier Lösningarna omfattar profilsystem, montageplåtar för olika positioner, bärskenor med olika lastkapacitet, 19 tums profiler och svängramar

Uppfyller kraven i alla bestämmelser Skåpen är testade enligt gällande standard för tomma skåp IEC62208. Dessutom uppfyller Eldon den allmänna standarden EN 69169-3 för utomhusskåp och EN 50125-3 för järnvägsapplikationer

Snabb tillgång till detaljerad information

Du hittar all viktig teknisk information, såsom ritningar i 2D och 3D, montageinstruktioner och certifikat på Eldons webbplats