Eldons skåp skyddar utrustning i både inomhus- och utomhusinstallationer

För att en hamn ska fungera effektivt krävs en väl fungerande infrastruktur med effektiv informationsinsamling om åtgärder som ska utföras. Även kringtjänster behövs för att utföra rutinuppgifter.

Information om väder, sjötrafik och nödsituationer måste insamlas med olika system och fältutrustning som exempelvis trafiksignaler, och belysningen behöver vara kontrollerad. Dessutom måste kringtjänster som kranar och vatten, elektricitet och oljeförsörjning fungera och fylla behoven som finns. För alla dessa funktioner och utrustningsdelar erbjuder Eldon ett stort utbud av skåp och tillbehör för att kapsla och skydda den elektroniska och elektriska utrustningen.

Fartygsfrakter utgör en majoritet av världens kommersiella transporter
Fartygstransporter är störst i världen vad gäller transport av varor. Det sätter stark press på hamnarna. Den relativt traditionella metoden att göra affärer i hamnar utmanas av krav på ökad effektivitet och större kundfokus. Svaret är i många länder att bjuda in privata företag att utföra hamnarbeten, vilket ger en möjlighet att eliminera byråkratiska processer och kontroller samt modernisera anläggningar och utrustning genom nya finansieringskanaler.

Hamnmyndigheter i hela världen är pressade att lämna över hamnkontrollen till den privata sektorn. De tvingas att av konkurrensskäl inta en hyresvärd- och ledarroll och fokusera på de administrativa funktioner som offentliga institutioner gör bäst.

Fraktvolymerna kommer att öka kraftigt
I rapporten ”Europe’s Seaports 2030: Challenges Ahead” från 2013 uppgav EU-kommissionen att fraktvolymerna väntas öka med 50 % till 2030 och ännu mer för den snabbt ökande containertrafiken – och det med antaganden om tämligen måttlig ekonomisk tillväxt.

Bara inom EU finns över 1 200 kommersiella hamnar utplacerade på 70 000 km kust. Det gör Europa till ett av världens hamntätaste områden. Rapporten utsåg 319 av dem till viktiga hamnar, och ytterligare 83 som viktiga nätverk. Det visar den enorma potentialen för uppgradering av hamnar och deras aktiviteter för att möta ständigt ökande fraktkrav.

Eldon är redo att delta i den framtida utvecklingen av hamnar i världen med ett omfattande utbud av standardiserade och specialkonstruerade skåp och tillbehör.

Eldons bidrag till hamnar
Eldons lösningar för olika hamntillämpningar är ett brett utbud av skåp i olika storlekar, både väggskåp och golvskåp för inomhus- och utomhusbruk, med olika fastsättningsalternativ och ett stort utbud av tillbehör. Hänsyn tas till säkerhetsaspekter och skydd mot skadegörelse samt det potentiella behovet av värmehantering.

För att hjälpa kunder i hamnbranschen, eller kunder som levererar till hamnar, erbjuder Eldon även möjlighet att kundanpassa produkterna i standardsortimentet. Det innebär att kundspecifika tillbehör kan förmonteras redan på fabriken.

Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Skåp för många olika miljöer Komplett utbud av väggskåp och golvskåp av stålplåt, rostfritt stål och aluminium

Håll vatten och damm utanför skåp som står utomhus IP 66 för skåp med en dörr. IP 66 för dubbeldörrsvarianter (kompakta) av aluminium

Skydd mot skadegörelse Det finns inga mellanrum i skarvarna mellan panelerna. Alla monteringskomponenter och skruvar är dolda och kan inte kommas åt från utsidan

Minska de totala driftkostnaderna Skåp med dubbla väggar för utomhusbruk erbjuder naturlig kylning som minimerar värmebelastningen från solen, vilket eliminerar behovet av extra kylning

Uppfyller kraven i alla bestämmelser Skåpen har testats enligt gällande standard för tomma skåp IEC62208. Dessutom uppfyller Eldon gällande standard EN 69169-3 för utomhusskåp