Eldon erbjuder ett brett utbud av skåp för tillämpningar i lastbilar, tåg och fartyg

Transport av människor och gods är en grundläggande förutsättning för ytterligare ekonomisk utveckling och kräver olika typer av fordon.

Men uttrycket "fordon" är brett och omfattar motorfordon, fartyg, flygplan och rymdskepp. Om vi begränsar det till lastbilar, tåg och fartyg samt tillämpningar som kräver någon slags automation så är kontroll av kraftförsörjningsutrustning mycket viktigt, eftersom det kräver inkapsling i ett passande skåp. Sådan utrustning måste bidra till att säkerställa att resor och transporter blir ännu effektivare, förbrukar mindre energi och släpper ut mindre.

Eldon erbjuder ett stort utbud av skåp och tillbehör för krävande och farliga miljöer med internationella certifikat.

Lastbilar, tåg och fartyg håller världen i rörelse
I lastbilar kan olika funktioner behöva styras via en kontrollpanel, medan utrustningen måste kapslas in och skyddas. Beroende på tillämpningen så måste skåpen uppfylla en mängd krav vad gäller kapsling och material. Typiska tillämpningar i lastbilar är pneumatisk utrustning, skydd av elektronik och inhysning av elektriska styrsystem.

I tåg måste de lådor och skåp som behövs ofta uppfylla särskilda krav och kan behöva installeras inuti eller utanpå tåget. Eldon kan uppfylla specifika krav i områden som kraftförsörjning för tåg, HVAC-kontrollpaneler, likströmsstyrsystem, bromsar och batterisystem.

På fartyg finns en mängd tillämpningar där olika kapslingar behövs – från små kopplingslådor till stora skåp med utrustning som behövs för att driva motorerna. På grund av den unika driftmiljön och de utmaningar som havet innebär så behövs ett ständigt skydd mot vatten- och saltinträngning samt motståndskraft mot stora temperaturändringar, lutningstålighet på grund av hård sjö och så vidare. Typiska tillämpningar är bland annat krafthantering och kraftdistribution, styrning av pumpar och ventiler, larm- och branddetektering, framdrivningskontroll och drift av lastkranar på fartyget.

Eldons bidrag till fordon
Eldon erbjuder ett stort utbud av skåp och tillbehör för tuffa och farliga miljöer med internationella certifieringar. Skåpen finns tillgängliga i olika storlekar, som väggskåp eller golvskåp för inomhus- eller utomhusbruk, med olika fastsättningsalternativ och ett brett utbud av tillbehör.


Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Rätt material och rätt kapslingsklass Skydd upp till IP 66 och ett urval av olika material, exempelvis stålplåt, rostfri kvalitet 304 och 316, samt aluminium

Skyddar mot skadegörelse Det finns inga mellanrum i skarvarna mellan panelerna. Alla monteringskomponenter och skruvar är dolda och kan inte kommas åt från utsidan 

Träffa lokala myndigheter och testa Specifika lokala krav kan finnas, baserade på
lokala myndigheters föreskrifter (RWS, Vic Roads, DGT och så vidare). Eldon är flexibla, kan utföra tester på plats och anpassa produkter efter lokala myndighetskrav och specifikationer

Snabb tillgång till detaljerad information

All viktig teknisk information, såsom ritningar i 2D och 3D, montageinstruktioner och certifikat finns tillgänglig på Eldons webbplats