Eldon erbjuder skåp för utrustning som hanterar eldistribution

Alla elektriska apparater, såsom hushållsapparater, hissar och rulltrappor, HVAC-system och maskiner, i alla sorters boenden, kontors- och industrimiljöer, är beroende av en pålitlig elförsörjning. Konsekvenserna av även ett kort strömavbrott kan vara allvarliga, så alla användare behöver ett pålitligt strömförsörjningssystem som tryggt och säkert kan hantera alla eventualiteter.

Människor och företag behöver elektricitet 
Säker och pålitlig elförsörjning kräver att lågspänningssystemet för eldistribution fungerar. Utrustningen måste skyddas, så att inte komponenterna eller personer skadas.

Lågspänningssystemets roll i byggnaden är att ta emot el från en eller flera försörjningspunkter och leverera den till individuellt styrda apparater. Fördelningssystemet spelar en kritisk roll för en byggnads funktion. Det är alltså avgörande att det bästa systemet används och att det skyddas.

För el- och distributionstillämpningar levererar Eldon standardkapslingar och tillbehör för användning inom såväl eldistribution till automationsskåp och maskiner, som eldistribution för kontors- och industribyggnader.

Marknaden för lågspänningsställverk växer 
Marknadstillväxt är mycket sannolik på grund av ständigt ökad industriell aktivitet och förändrade livsstilar som kräver allt mer elektricitet.

Den snabba återhämtningen i tillverkningsindustrin har lett till ökad efterfrågan från tillverkningsinriktade länder, vilket ökar efterfrågan på lågspänningsställverk.

En annan tillväxtfaktor är de ökade krav som uppstår i smarta elnät som blir allt vanligare. Ström- och fördelningsskåp med extra funktioner krävs för smarta elnät, eftersom mer kommunikations- och fjärrstyrningsutrustning behövs.

Eldon är redo att förse marknaden med ett omfattande och skräddarsytt utbud av skåp och tillbehör som optimerats för kraven inom lågspänningsdistribution.

Eldons bidrag inom lågspänningsdistribution 
Eldon tillhandahåller en komplett lösning med Eldon Power System (EPS), som utvecklats för lågspännings- och fördelningssystem. Dessa lösningar har testats och certifierats av oberoende laboratorier.

Eldons EPS-system och omfattande erfarenhet av marknadssektorer som exempelvis gruvor, tunnlar och processindustrin samt andra installationer i skolor, sjukhus och kontorsbyggnader säkerställer att den bästa lösningen för lågspänningsdistribution kan erbjudas.

 

  Användarnas/kundernas behov Eldons svar
  Testade och certifierade lösningar Erbjuder system som har testats av oberoende laboratorier 
  Olika montagelösningar för att uppfylla projektkrav Olika montagemöjligheter i EPS-systemet: modulära, fasta eller av instickstyp
  Designverktyg för snabb och säker utformning Designprogramvara finns tillgänglig för att göra en snabb sammanställning med materiallista och offert, schemaritningar och en termisk analys 
  Mångsidig lösning med snabb inlärningskurva  MultiFlex är golvskåpsbasen för automations- och kontrollskåp samt ström- och fördelningsskåp. Det snabbar upp inlärningskurvan och minskar behovet av att ha skåp och tillbehör på lager
  Lösningar för alla typer av segment Eldon har valt att använda sina industriskåp som bas i detta system, där IP55 är kapslingsklass som bidrar till att hålla nere kostnaderna när systemen ska placeras i industriell miljö