Eldons skåp för automations- och kontrollutrustning i HVAC-system

Värme-, ventilations- och luftkonditioneringssystem, även kallade HVAC-system, reglerar temperaturen, luftfuktigheten och luftkvaliteten i bostadshus, kontorsbyggnader och industrianläggningar. HVAC-system använder luft från utsidan av byggnaden och är därför en utmärkt central regleringsteknik för att upprätthålla ett hälsosamt klimat med frisk luft i stora byggnader och slutna utrymmen.

Eldons breda sortiment av skåp och tillbehör används för att skydda automations- och reglerutrustning för olika HVAC-apparater.

HVAC-lösningar för bättre luftkvalitet och temperaturreglering
Marknaden för HVAC-produkter kan delas in i olika produktkategorier, såsom utrustning för att reglera luftkvaliteten samt värme- och kylutrustning, som i sin tur kan delas in i enheter för exempelvis luftbehandling, luftfiltrering och dammfiltrering. Vanliga produkter är värmepumpar, luftfuktare/avfuktare, varmvattenberedare, ugnar, luftkonditioneringsenheter, ventilationsfläktar och luftpumpar.

HVAC-system kan antingen användas i äldre byggnader för att ersätta exempelvis ineffektiva luftkylningsenheter, eller i nya byggnader och anläggningar. Eftersom HVAC-enheter kan monteras både på hustak och inomhus, är det absolut nödvändigt att fastighetsägaren ser till att de olika delarna i systemet samspelar med varandra. Det gör det lättare att finjustera systemet och att spara energi och pengar. Det är till exempel slöseri med energi att öka uppvärmningen inne i en byggnad medan kylsystemet samtidigt kämpar för att sänka temperaturen.

HVAC-sektorn påverkas starkt av aktiviteten i byggbranschen
Positiva tecken på byggmarknaden tyder på att denna bransch är på väg uppåt igen. Eftersom det byggs fler och fler bostadshus och kontorsbyggnader så kommer behovet av HVAC-system att växa. Förslag på nya nationella standarder för energieffektivitet och ett allt starkare intresse för att sänka energiförbrukningen i hushåll och företag gör också att hus- och fastighetsägare uppmuntras att byta till effektivare system.

I rapporten Euroconstruct Country Report från november 2013 framgår att det totala ekonomiska uppsvinget i byggbranschen förväntas bli blygsamma 0,9 % under 2014, följt av ett mer dynamiskt resultat under 2015–2016, om ekonomin i allmänhet är stabil. Alla byggsektorer – hussektorn, icke-bostadshussektorn och väg- och vattensektorn – förväntas öka i volym. Byggsektorn för icke-bostadshus förväntas dra fördel av det gynnsammare ekonomiska klimatet från 2015 och framåt.

Konkurrensen i HVAC-branschen är extremt stor och trycket att utveckla allt effektivare produkter i snabb takt mycket starkt. Förbättringar som gäller bullerminskning, energieffektivitet, miljövänliga lösningar och driftsäkerhet är avgörande för HVAC-tillverkare som vill ligga steget före konkurrenterna.

Detta gör Eldon till en idealisk partner för denna bransch, eftersom det är Eldons främsta mål att främja utveckling som minskar kostnaderna och ökar energibesparingarna.

Eldons bidrag till HVAC-sektorn
I Eldons sortiment av kapslingar finns allt från produkter för att skydda små styrenheter till stora skåp för flera HVAC-reglage. I vissa fall används kapslingarna för att skydda utrustningen från damm. I andra fall ska de skydda utrustningen från vatten, väder och vind eller andra skadliga ämnen.

Eldons lösningar för automation och reglering i HVAC-installationer omfattar ett brett sortiment av vägg- och golvskåp i olika storlekar, med olika montagealternativ och ett stort urval av tillbehör.

För att hjälpa HVAC-kunder erbjuder Eldon även möjlighet att modifiera standardprodukterna i sortimentet. Dessutom har Eldon en monteringstjänst som innebär att kundspecifika tillbehör kan förmonteras redan på fabriken.

Användarnas/kundernas behov Eldons svar

Brett urval av dimensioner Heltäckande sortiment av vägg- och golvskåp

Kostnadseffektiv design Eldon-skåp kombinerar tilltalande design, avancerade funktioner och konkurrenskraftiga priser

Enkel kabelhantering Väggskåpen är vändbara för att göra det möjligt att dra in kablar både genom ovan- och undersidan på skåpet. Golvskåpen är försedda med flänsar på undersidan. Om kabelanslutningarna måste göras genom skåpets ovansida så är det semi-kompakta skåpet en idealisk lösning

Leveranser och lagerhållning enligt specifikation Standardprodukter levereras inom 24–48 timmar. Lagerhållning av kundspecifika produkter garanterar att den utlovade leveranstiden hålls.

Snabb tillgång till detaljerad information Du hittar all viktig teknisk information, såsom ritningar i 2D och 3D, montageinstruktioner och certifikat på Eldons webbplats