Rätt produkt i rätt tid

Vårt mål är att leverera optimala produkter av hög kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris. För att lyckas med detta tillverkar vi produkter och tillbehör i två fabriker, varav i Europa och i Indien. Vi kan också specialanpassa våra standardkapslingar för att möta våra kunders specifikationer till 100%.

Var och en av Eldons toppmoderna fabriker har som mål att leverera kvalitetssäkrade standardkapslingar och tillbehör, samt speciallösningar, för en rad olika tillämpningar inom eldistribution och automation till olika branscher inklusive maskintillverkning.

För att kunna leverera effektiva och hållbara produkter som kan klara kraven i allt från påfrestande förhållanden till läkemedelsindustrins kliniskt rena miljöer, är alla Eldons fabriker certifierade enligt ISO 9001:2008. Regelbundna kvalitetsrevisioner genomförs också på varje enhet.

Eldons fabrik i Brasov i Rumänien öppnade 2007. Där tillverkas standardkapslingar för vägg- och golvmontage, i stål och rostfritt, samt tillbehör och reservdelar.

Eldons fabrik i Rumänien.

Vår fabrik i Umbergaon i delstaten Gujarat i Indien, tillverkar väggmonterade och golvstående kapslingar, terminallådor, och speciallösningar.

Eldons fabrik i Indien.