Eldon tar ansvar

Eldon är ett globalt företag med egen försäljning och försäljning genom samarbetspartners i 45 länder. Vi vet då att det inte går att vara isolerade från omvärlden - Eldon måste ta ansvar både för medarbetare, samhället och miljön.

Våra anställda är beroende av Eldons framgång på marknaden, medan samhällena på våra tillverkningsorter, våra kunder och leverantörer, på ett eller annat sätt påverkas av hur Eldon som företag agerar. Även miljön påverkas av hur vi tillverkar och distribuerar våra produkter.

På Eldon tar vi ett socialt ansvar (Corporate Social Responsibility, eller CSR) genom att styra våra affärsprocesser så att de har en positiv inverkan på samhället och miljön. Vi vet att ett ansvarstagande företag är till nytta för alla - anställda, kunder, miljön och vårt eget resultat.

Strategiskt vägval för CSR
I början av 2011 genomförde vi vår första CSR-revision för att skapa en gemensam strategisk inriktning för alla de individuella miljö- och arbetsrelaterade lokala initiativ som redan hade startats. Resultatet blev Eldons första CSR-rapport vilken publicerades senare samma år.

Eldon har skrivit på för FN:s Global Compact, ett initiativ för företag som åtar sig att anpassa verksamheten och strategierna efter tio universellt accepterade principer som gäller mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och anti-korruption. Vi stöder helt och fullt Global Compacts praktiska ramverk för utveckling, genomförande och redovisning av en hållbar policy och praxis, vilka är utvecklade för att bidra till en fortsatt hållbar affärsmodell och marknad.

Våra medarbetare är Eldons kvalitetsgaranti
Vi är övertygade om att våra medarbetare är avgörande för vårt kvalitetsåtagande gentemot våra kunder. Med fabriker i två länder (Rumänien och Indien), stödjer Eldon den rätt våra medarbetare har att företrädas av fackföreningar. Vår policy är att föra en öppen och ärlig dialog med samtliga medarbetare.

Eldon är ett företag som erbjuder lika möjligheter för alla, oavsett kön, ålder, och religion. Vi tror helhjärtat på att erbjuda fortlöpande utbildningar i allt från hälsa och säkerhet till språkkurser och ny teknik.

Lokalt stöd är viktigt
Vi känner stor respekt för det stöd Eldon får från samhällena där vi verkar. I gengäld gör vi allt vi kan för att vara en positiv aktör, utöver det ekonomiska stöd vi kan bidra med. I till exempel Rumänien bidrar vi till stora förbättringar för barnen lokalt genom utbildnings- och livsstilsprogram, samt med stöd till institutioner som hjälper ungdomar med fysiska begränsningar eller inlärningssvårigheter.

Klicka här och läs hela vår CSR -rapport.