Responsabilitatea noastră față de societate

În calitatea sa de companie globală, Eldon știe că nu poate funcționa izolat. Acțiunile noastre în calitate de producător de cofrete și dulapuri industriale comercializate în peste 50 de țări au impact asupra tuturor celor din jurul nostru.

Angajații noștri depind de succesul nostru în afaceri, iar comunitățile locale în care ne derulam activitățile, clienții și furnizorii noștri sunt afectați de acțiunile noastre într-un fel sau altul. De asemenea, procesele noastre de producție și distribuție afectează de asemenea mediul.

În compania Eldon acordăm o atenție deosebită responsabilității sociale corporative (CSR) prin gestionarea proceselor de afaceri astfel încât să obținem un impact global pozitiv asupra societății. Știm că asumarea responsabilității aduce beneficii angajaților, clienților, mediului înconjurător și afacerilor noastre.

Strategia CSR
La începutul anului 2011 am implementat primul proces de audit complet CSR, pentru a crea un plan strategic pe baza mediilor individuale și a inițiativelor de la locul de muncă și din comunitățile locale. În urma acestei inițiative, Eldon a publicat la sfârșitul anului 2011 primul raport CSR.

Eldon s-a înscris în programul United Nations Global Compact, o inițiativă destinată firmelor care doresc să își alinieze operațiunile și strategiile la zece principii universal acceptate, referitoare la drepturile omului, muncă, mediu și anticorupție. Integrăm complet cadrul practic al initiațivei Global Compact pentru dezvoltarea, implementarea și dezvăluirea politicilor și practicilor de sustenabilitate, concepute pentru a ajuta la crearea de proiecte de afaceri și piețe sustenabile.

Angajaţii noştri sunt componenta cheie în asigurarea calității
Credem că angajații noștri reprezintă componenta cheie a proceselor prin care asigurăm clienților cea mai bună calitate. În punctele de producție din două țări (România și India), Eldon respectă dreptul angajaților de a fi reprezentați de sindicate si practică o politică a transparenței.

Eldon este o companie care oferă oportunități egale și încurajează activ eliminarea discriminării pe orice baze: sex, vârstă, religie, etc. Credem cu tărie în oferirea de programe continue de instruire pe probleme de siguranță, lingvistice și familiarizarea cu noile tehnologii.

Sprijinim comunitățile locale
Respectăm suportul primit de Eldon din partea comunităților locale. În schimb, depunem toate eforturile pentru a avea o influență pozitivă care să nu se rezume numai la sprijinul economic. De exemplu, în România avem o contribuție semnificativă în îmbunătățirea condițiilor de viață pentru copii, contribuim la programe educaționale și susținem instituțiile care ajută tinerii cu dificultăți fizice sau de învățare.

Clic aici pentru a citi raportul CSR complet.