Oferta produktów ze stali

STB

STB

Skrzynka zaciskowa ze stali miękkiej

IP 66 TYPE 4, 12, 13 IK 08

SSTB

SSTB

Skrzynka zaciskowa ze stali nierdzewnej

IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 08