Oferta produktów ze stali

STB

STB

Skrzynka zaciskowa z stali miękkiej

IP 66 TYPE 4, 12, 13 IK 08

SSTB

SSTB

Skrzynka zaciskowa z stali nierdzewnej

IP 66 TYPE 4X, 12, 13 IK 08